Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Särskilt stöd

Alla som arbetar på rektorsområdet ska uppmärksamma och stödja barn/elever i behov av särskilt stöd. Rektorsområdets elevhälsoteam ansvarar för elevhälsan på skolan och till viss del på förskolan. Elevhälsoteamet består av rektor, förskolechef, specialpedagog, skolsköterska, kurator, SYV (studie och yrkesvägledare) och skolpsykolog. Specialpedagog tillsammans med rektor organiserar och leder dessa möten.

 

Elevhälsoteamet arbetar med att behandla inkomna ärenden, och tillsammans med skolans pedagoger utreda och skapa underlag för rektors beslut om särskilt stöd/åtgärdsprogram. Elevhälsoteamet arbetar även konsultativt med råd och stöd utifrån sina olika professioner, teamet kan även vara behjälpliga att remittera eller slussa vidare till stödfunktioner utanför skolan.

 

Förskolans pedagoger är ansvariga för att ta kontakt med specialpedagog eller förskolechef för att samtala om barn eller barngrupper som kan vara i behov av särskilt stöd. Pedagogen är ansvarig för barnen i sin grupp. Vid behov bör pedagogen upprätta en handlingsplan för barnet/gruppen, vid upprättandet ska vårdnadshavare ges möjlighet att delta.

 

Barnkonferens för förskolan hålls en gång per termin, där deltar rektor/förskolechef, rektorsområdets specialpedagog, personal från förskolan, samt skolpsykolog och specialpedagog från kommunens resursteam. Barnkonferensen är till för att tidigt uppmärksamma de barn som är i behov av särskilt stöd och tillsammans finna lösningar som kan vara till hjälp för barnets fortsatta utveckling.

 

Skolans rutiner vid anmälan om särskilt stöd.

  1. Anmälan lämnas till specialpedagog på särskild blankett.
  2. Anmälan behandlas i elevhälsoteamet, möjlighet för den som anmält att delta
  3. Beslut om särskilt stöd/upprättande av åtgärdsprogram och/eller beslut om fortsatt utredning.
  4. Beslut skrivs och delges den som anmält.
  5. Beslut sätts i elevs akt, kopia lämnas till vårdnadshavare av mentor.
  6. Mentor ansvarar för att åtgärdsprogram skrivs, arbetslaget ansvarar för att mentor har underlag.

 

För rektorsområdet finns en handlingsplan för barn och elevhälsoarbetet. Den hittar du i kolummen till höger. 

Sidan granskad den 13 november 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm är en sommarstad med 6 km lång sandstrand?