Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Morkullans förskola

Morkullans förskola

Morkullan är en plats där alla ska känna sig välkomna. En förskola där det råder hög delaktighet bland barn och personal. Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande.

Vår verksamhetsidé bygger bland annat på de tankar vi inspirerats av från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Våra pedagogiska ställningstaganden bygger på att människor föds kompetenta, intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Att arbeta inspirerat av Reggio Emilia innebär för oss att ha ett naturvetenskapligt förhållningssätt där barnens val, tankar och reflektioner är viktiga. Den skapande processen är tillsammans med fantasin viktig för att barnen skall kunna bearbeta och pröva/ompröva sina idéer och hypoteser. Av naturen vill barn upptäcka, undersöka, veta, lära och förändra. Detta försöker vi att förverkliga genom att uppmuntra barnen till självständighet och genom att ge barnen valmöjligheter.

Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt arbete, att ”blicka inåt”.

För oss är Pedagogisk dokumentation ett verktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete, barnen emellan och mellan pedagogerna. Att reflektera tillsammans är viktigt, det är då vi ”kunskapar” med alla våra olika sätt att se och förstå. Alla barn har rätt att förstås på många olika sätt och därför behöver dokumentationen tolkas med många olika ögon. Pedagogisk dokumentation är ett av våra redskap i vårt systematiska kvalitetsarbete

”Ett barn har 100 språk, men berövas 99”

Det talade och skrivande språket får all uppmärksamhet, medan barnen har så många fler sätt att tillägna sig kunskap, det arbetar vi aktivt för att utveckla.  Vi vill ge alla barn möjlighet att få uttrycka sina tanka och kunskaper genom de 100 språken. 

På Morkullan finns det 4 olika avdelningar, vi har som mål att försöka att ha åldershomogena grupper. Vi erbjuder en miljö som är lockande och väcker nyfikenhet och förundran där alla blir SEDDA-HÖRDA-BERÖRDA.

”Förskolan är en av de platser där sökandet efter livets och framtidens mening äger rum”

               Loris Malaguzzi

 

Sidan granskad den 23 juli 2017.

Morkullans förskola
Rössjövägen 14
266 75 Hjärnarp
Tel. 0431-46 83 12

Hjärnarps förskola 
Allmänna gränd 4 
266 75 Hjärnarp

Öppettider:
Månd. - Fred. 06:30-18:00.

Hjärnarps förskola har planeringsdag  16/9 och 19/9 2016. Då håller Morkullan och Hjärnarps förskola stängt.  


Vid frågor kontakta 
Pamela Lexhag  - förskolechef 
0431 – 87000

Relaterad information:

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Stadsbiblioteket i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?