Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Särskilt stöd

På Söndrebalgs skola arbetar vi för att alla barn/elever ska kunna utvecklas optimalt efter sina förutsättningar.

Skolan har ett Elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, kurator, studie-och yrkesvägledare samt pedagoger med specialpedagogisk kompetens. Även skolpsykolog deltar på dessa möten 2 gånger per månad.

Elevhälsoteamet arbetar med att behandla inkomna ärenden samt besluta om åtgärder utanför arbetslagsnivå.

Arbetsgång för elev i behov av särskilt stöd.

Pedagog, vårdnadshavare eller elev kan anmäla till rektor om att stödbehov finns.

EHT tar upp eleven och beslutar om utredning ska göras. Rektor tar ett skriftligt beslut samt utser vem som ska ansvara för utredningen. Utredningen ska göras i samråd med elev och vårdnadshavare.

När utredningen är klar återkopplas till EHT som beslutar om åtgärdsprogram ska upprättas. Även här tar rektor ett skriftligt beslut. Åtgärdsprogram upprättas tillsammans med elev och vårdnadshavare.

Ytterligare resurser

Vi har ett nära samarbete med Skoldatateket för att få stöd och hjälp vid utprovning av kompensatoriska hjälpmedel. Vi har även ett antal elevdatorer för utlåning samt tillgång till datorprogram, talsyntes och scanners för att underlätta för de elever som har särskilda behov.

Genom inläsningstjänst och TPB kan vi erbjuda inlästa läromedel och skönlitteratur. Mp3 spelare finns för utlåning för att på ett enkelt sätt kunna lyssna på ljudfiler.

Vid behov av handledning och ytterligare stöd kontaktas det centrala resursteamet Elevhälsan.

Läxhjälp erbjuds från åk 7.

För rektorsområdet finns en handlingsplan över Elevhälsoarbetet.

Sidan granskad den 23 juli 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att G:a Rådhuset i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?