Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kursplaner och betygskriterier

Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. Kursplanerna ska visa hur ett ämne eller en kurs kan bidra till att eleverna utvecklas i enlighet med de värden och mål som anges i läroplanen.

Kursplanerna är utformade så att de lämnar stort utrymme för en lokal och professionell tolkning. Dessutom finns betygskriterier som anger vilken kunskapsnivå som eleven ska uppnå för betygen A-E.

Grundskolan

Huvudregeln är att regeringen beslutar om kursplaner för grundskolan, sameskolan och specialskolan och Skolverket om kursplaner för särskolan. De beskriver varje ämne, vad ämnet syftar till och hur det är uppbyggt. I kursplanerna anges dels de mål som undervisningen i ämnet ska sträva mot, dels de mål som ska ha uppnåtts av alla elever vid grundskolans slut och som utgör betygsnivån för godkänt, dvs betyget E enligt betygssystemet.

Utöver dessa mål beslutar Skolverket i sina föreskrifter om kriterier för betygsnivåerna A-D. För att utbildningens resultat ska vara möjliga att följa har ett avstämningstillfälle lagts in efter det femte skolåret (sjätte för specialskolan). Den bedömning av resultaten som görs då ska användas som grund för att vid behov förändra arbetet och rätta till beslut.

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen

För varje nationell kurs i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen ska det finnas en kursplan som beslutas av Skolverket. Av kursplanen ska framgå bl.a. syfte och mål med kursen, samt vilken kunskapsnivå alla elever ska ha uppnått vid kursens slut. Skolverket beslutar också om betygskriterier för A-E.

För lokala kurser beslutar styrelsen för utbildningen om kursplaner och betygskriterier.

Sidan granskad den 10 mars 2014.

Allmän information