Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Mångfald, likabehandling- och toleransarbete

Förhållningssätt och värderingar påverkar kvalitén på kommunens service. Genom att öka medvetenheten kring mångfaldsfrågor försäkrar sig kommunen om att medborgare och medarbetare ges samma service, möjligheter och rättigheter.

Arbetet med mångfald är ett strategiskt viktigt verktyg för att rekrytera, utveckla och behålla personal och skapa en kommun som tillgodoser och tar tillvara alla medborgares och medarbetares behov och resurser.

I Ängelholms kommun innebär mångfald att att alla människors lika rättigheter och möjligheter främjas - detta oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ängelholms kommuns mångfaldsplan 2014-2017 har tre fokusområden: jämställdhet, tillgänglighet, och tolerans:

Jämställdhet - Jämställdhetsarbetet utgår från CEMR deklarationen som är en europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå samt diskrimineringslagen. (2008:567). Den 14 januari 2009 beslutade kommunstyrelsen att Ängelholms kommun ska underteckna CEMR deklarationen och därmed har kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.

Tillgänglighet - Tillgänglighetsarbetet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vilken undertecknades av den svenska regeringen den 30 mars 2007 och trädde i kraft den 14 januari 2009.

Tolerans - Toleransarbetet utgår från diskrimineringslagen och dess ändamål: ”att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (Diskrimineringslagen, SFS 2008:567, kap. 1, § 1)

På varje rektorsområde finns också en lokal likabehandlingsplan som revideras årligen. Likabehandlingsplanerna finner Ni under respektive rektorsområdes hemsida.

Sidan granskad den 8 maj 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan följa sommarens badvattenprover på webben?