Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Att starta fristående barnomsorg

Kommentera sidan

Skicka en kommentar om sidan till innehållsansvarig. Fält markerade med * måste fyllas i.

Ange kontrollordet i textfältet nedan. *

Skollag och läroplaner är de främsta styrdokumenten som ska följas och tillämpas i den pedagogiska verksamheten, oavsett om den bedrivs av kommunen eller någon annan.

Kommunen är ytterst ansvarig för att barn som är folkbokförda i kommunen erbjuds plats i förskola respektive skolbarnsomsorg. Sådan verksamhet kan också anordnas av enskilda. Kommunen tar emot ansökningar om att driva fristående förskola, skolbarnsomsorg eller pedagogisk verksamhet och har skyldighet att godkänna dessa om de uppfyller kraven i de fastställda riktlinjerna.

Godkännande

För att yrkesmässigt få bedriva fristående verksamhet behövs ett godkännande. Den kommun där verksamheten ska bedrivas godkänner verksamheten om den uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Läroplan och skollag ligger till grund för godkännandet.

Ändras en verksamhet helt eller väsentligt eller flyttas måste nytt tillstånd sökas. Om en verksamhet startar utan godkännande utgår inget ekonomiskt bidrag.

Tillsyn

Fristående verksamhet står under tillsyn av kommunen som därmed har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar, samt ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Om missförhållanden råder får kommunen förelägga den som har ansvaret att avhjälpa missförhållandena. Godkännandet får återkallas om missförhållandena är allvarliga och ingen rättelse sker.

Bidrag

Först då kommunen godkänt en verksamhet kan ekonomiskt bidrag betalas ut.
Kommunen fastställer årligen bidragets storlek och villkoren för detta.

Villkor

Ett antal villkor ska vara uppfyllda för att få starta fristående verksamhet. Bland annat följande:

  • Kvalitet och säkerhetskrav
  • Godkända lokaler
  • Service
  • Årsredovisning
  • Val av revisor
  • Försäkringar

Ansökan

För verksamhetsstart från och med höstterminen ska ansökan vara inlämnad senast 31 mars samma år och för start från och med vårterminen ska ansökan vara inlämnad senast 31 augusti året innan.

Sidan uppdaterad den 17 mars 2010.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att Rögle BK från början var en bandyklubb?