Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Inackorderingsbidrag

Om du du inte kan gå i skolan i närheten av ditt hem kan du behöva bosätta dig närmre din skola. För att underlätta för detta kan du vara berättigad till inackorderingsbidrag.

Skollagen reglerar kommunens skyldigheter gentemot gymnasieelev som behöver inackordering till följd av skolgången. I Ängelholms kommun gäller följande riktlinjer:

  • Inackorderingsbidraget, det vill säga grundbeloppet (1/30 av basbeloppet) betalas ut under fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.
  • För elever som har reseavstånd överstigande 200 km ges tillägg enligt följande:

Reseavstånd, hemkommun - studieort           Tillägg per månad till grundbeloppet
200 km                                                                      500 kr
500 km                                                                      1 000 kr

Övriga kriterier för att inackorderingsbidrag ska betalas ut:

  • Eleven är folkbokförd i Ängelholms kommun,
  • Eleven går i kommunal gymnasieskola eller Komvux,
  • Eleven är mottagen enligt skollagen 5 kap 8 § eller går på utbildning som avses i 9 eller 13 §§,
  • Eleven är under 20 år (bidrag betalas ut till och med det är eleven fyller 20 år),
  • Restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag eller,
  • Resvägen uppgår till minst 50 km enkel resa,
  • Eleven inte samtidigt uppbär resebidrag.

Sidan granskad den 13 februari 2017.

Kontakt

Frågor om inackorderingsbidrag
Kundtjänst

This is an email address

0431-870 00

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att handläggning av bygglov och planer regleras av Plan- och bygglagen?