Ängelholm gymnasieskola

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Gymnasiesärskolan

Våra program har som målsättning att ge dig verktyg och kunskap som behövs i vuxenlivet.

 • Vi arbetar i små elevgrupper och individanpassar undervisningen
 • Vi vill ge dig möjlighet att vara med och utforma din egen utbildning
 • Vi vill hjälpa dig att hitta just dina starka sidor och att se möjligheter före hinder
 • Vi strävar efter samhörighet och gemenskap
 • Vi arbetar mycket med social förståelse och respekt för andra
 • Vi vill ge dig verktyg och kunskap som behövs i vuxenlivet

Vi erbjuder följande 4-åriga program:

 

Elev i Rönnebutiken
Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet är ett yrkesinriktat program för dig som vill arbeta med till exempel inköp, försäljning, reklam, administration, lagerarbete eller marknadsföring.

Service och bemötande, kommunikation och informationsteknik är centrala delar i utbildningen. Datorn är ett viktigt hjälpmedel.

Utbildningen ska också utveckla dina kunskaper om lagar och andra bestämmelser och hur man kan arbeta för en hållbar utveckling inom yrkesområdet.

Under skoltiden får du möjlighet att jobba i Rönnebutiken. En stor del av utbildningen gör du på en arbetsplats. Under det arbetsplatsförlagda lärandet får du möjlighet att utveckla din yrkeskunskap och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Poängplan

 

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet är ett yrkesinriktat program för dig som vill arbeta till exempel inom äldreomsorg, förskola, fritids- och friskvårdssektorn. Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom programmets olika verksamhetsområden, till exempel med hushållsarbete, lokalvård, stöd i äldres vardag mm.

Dessutom ska utbildningen utveckla dina kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt om olika former av hälsobefrämjande arbete.

Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Därför skall utbildningen utveckla dina kunskaper om demokratiska värden och mänskliga rättigheter. På utbildningen får du också kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet

Poängplan

Programmet för hälsa, vård och omsorg

 

 

Programmet för samhälle, natur och språk

Programmet ger dig kunskaper inom samhällskunskap, naturkunskap och språk. Efter avslutat program har du kunskaper för arbete inom skilda områden och programmet leder också till fortsatta studier till exempel inom folkbildningen.

Utbildningen utvecklar din förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift. Dessutom får du kunskaper om it och digitala medeier för kommunikation och lärande. Praktiska moment som fältstudier och studiebesök ingår för att ge dig möjligheter att utveckla en natur- och samhällsvetenskaplig förståelse.

Poängplan

Programmet för samhälle, natur och språk

 

 

Individuella programmet - Victoriaskolan

Ett program med sex olika ämnesområden där det finns stora möjligheter att anpassa innehållet efter individuella intressen och förutsättningar.

Ämnesområden

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation
 

Individuella programmet är utformat utifrån den enskilde individen. På programmet finns möjlighet att läsa en kombination av ämnesområden från det individuella programmet och ämnen från gymnasiesärskolans nationella program.

Victoriaskolan driver en egen koloni där det ges möjlighet att vara med i odlingsprocessen, från frö till planta. Victoriaskolan är även med och driver kafeteriaverksamheten på Nyhemsskolan. Detta är aktiviteter där alla är med och bidrar utifrån sina förutsättningar. Årligen arbetar skolan med ett temaområde där alla ämnesområdena inkluderas, där arbetet går från praktiskt arbete i klassrummet till att mynna ut i en gemensam teaterföreställning.

 

Under utbildningens senare år får eleverna möjlighet till praktik utifrån sina förutsättningar.

 

För mer information kontakta:
Johanna Andersson, Studie- och yrkesvägledare
This is an email address

 

Välkommen till oss!

Sidan granskad den 6 november 2017.

Kontaktuppgifter

Rektor
Helene Carlsson
This is an email address

Studie- och yrkesvägledare
Johanna Andersson
This is an email address

Allmän information

Ängelholms kommunvapen

ÄNGELHOLMS GYMNASIESKOLA, besöksadresser

Rönnegymnasiet - Skolgatan 8      

Valhall College - Stjernsvärds allé 29, Valhall Park

Victoria - Åsbogatan 22

Kontaktuppgifter