Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kö- och placeringsregler

Kommentera sidan

Skicka en kommentar om sidan till innehållsansvarig. Fält markerade med * måste fyllas i.

Ange kontrollordet i textfältet nedan. *

Regler för fördelning av platser

En förutsättning för att erhålla plats är att familjen inte har skulder på obetalda
barnsomsorgsavgifter i kommunen.

Plats erbjuds inte förrän skulden har reglerats i sin helhet eller överenskommelse om avbetalning gjorts. Undantag kan göras för barn i behov av särskild stöd enligt SL kap 8  § 7 samt kap 14 § 6.

Barnomsorgsgaranti och turordning vid placering

När vårdnadshavare har anmält önskemål om plats ska kommunen enligt SL kap 8 § 14 erbjuda plats i förskola inom fyra månader. Plats ska erbjudas så nära barnets hem som möjligt med beaktande av vad som krävs för att effektivt utnyttja lokaler och andra resurser.

Vid fördelning av plats ska dessutom skälig hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål om omsorgsform, geografiskt område samt vårdnadshavares övriga önskemål.

Önskemål om placering vid någon särskild förskola kan innebära att väntetiden kan bli längre än fyra månader.

Barnet ställs i kö i första hand efter det tidunkt som anmälan om plats
inkommit. Beroende på vilken åldersgrupp som är aktuell för den lediga platsen kan det förekomma att barn med senare (kortare) anmälningsdatum placeras före barn med tidigare (längre) anmälningsdatum.

Är du arbetssökande

Barn till arbetssökande har rätt till barnomsorg enligt följande:

Barn i förskoleålder har rätt till en omsorgstid på 15 timmar per vecka fördelade på 3 dagar i veckan 5 timmar/dag eller 5 dagar i veckan 3 timmar/dag. Respektive rektorsområde bestämmer vilka dagar och tider barnet ska placeras.

Dock ska en större flexibilitet gälla för denna grupp föräldrar vid de tillfällen de får tillfälliga arbeten, blir kallade till intervjuer eller liknande, som är en del av deras arbetssökande. Kurser och arbetsmarknadsåtgärder genom arbetsförmedlingens försorg ger rätt till längre omsorgstid.

Är du föräldraledig

Vid föräldraledighet har förskolebarn rätt till barnomsorg 15 timmar/vecka enligt följande:

Syskon i förskoleålder kan placeras på förskola 3 dagar i veckan 5 timmar/dag, eller 5 dagar i veckan 3 timmar/dag. Respektive rektorsområde bestämmer vilka dagar och tider som ska gälla. Vid önskemål utanför rektorsområdets bestämmelser, förs en dialog med föräldrar om vilka dagar barnen ska placeras. Förskolechef beslutar.

Syskon i skolbarnsomsorg erbjuds inte plats under förälders föräldraledighet.

Vårdnadshavare rekommenderas att under storhelger, semetser och annan ledighet vara tillsammans med sina barn.

Förtur för barn i behov av särskilt stöd:

Förtur lämnas till barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd enligt SL kap 8 § 7. Detta ska föregås av ett särskilt beslut av förskolechefen på delegation av välfärdsnämnden.

Förtur efter föräldraledighet

 • Barn i förskoleålder som lämnar sin placering på grund av syskons födelse ska ges förtur till återplacering vid tidigare förskola/dagbarnvårdare. Detta kan innebära att en sådan placering avviker från turordning.

  Syskon till barn som har förskoleplats ska beredas plats vid den förskolan där syskonet är placerat. I de fall äldre syskon avslutar sin placering p g a förskoleklass gäller syskonförturen hela det kalenderåret äldre syskon varit placerad i förskoleverksamheten. Det kan innebära att en sådan placering avviker från turordning.

  Förtur - Allmän förskola

 • Kommunen är skyldig att erbjuda allmän förskola för alla 3-5-åringar. Detta innebär att dessa barn ska erbjudas minst 525 avgiftsfria timmar/år (15 timmar/vecka) i förskola
  fr o m höstterminen det år de fyller 3 år.

  Bor du i en annan kommun

  Placering av utomkommunala barn (det vill säga barn som inte stadigvarande vistas i kommunen) tas emot i mån av plats. Föräldraavgift betalas alltid till hemkommunen. 

  Anmälan och besked om plats

  Anmälan görs via www.engelholm.se med hjälp av e-legitimation eller mobilt bankid.

  Efter anmält behov av plats till förskola/fritids/pedagogisk omsorg skickas en bekräftelse till den mailadress som angetts anmälan. Besked om plats ska lämnas till vårdnadshavare två månader innan önskat startdatum. Besked från vårdnadshavare om anvisad plats accepteras ska göras inom 10 dagar från det att man fått erbjudandet.

  Vårdnadshavare ansvarar för att meddela om förändrade förhållanden som är av vikt för placeringsarbetet till berörd handläggare.

  Plats inom förskoleverksamheten är ett abonnemang som löper under hela året,
  även under lov, semester eller annan frånvaro.

  Sidan uppdaterad den 22 februari 2018.

  Allmän information

  Om Ängelholm

  Adress:
  Östra vägen 2
  262 80 Ängelholm

  Kundforum

  Telefon: 0431-870 00
  E-post: This is an email address

  Kundtjänst-öppettider:

  Ordinarie öppettider:
  Måndag-torsdag: 07.30-17.00
  Fredag: 07:30-16:00

  Kommunens kundtjänst

  Jourtelefon och andra kontakter

  Felanmälan

  Lämna din synpunkt

  Om webbplatsen

  Ängelholms kommun på sociala medier

  Facebook

  Twitter

  Instagram

  Youtube

  Visste du att man behöver bygglov för att bygga mur och plank?