Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Försäkringar

Ängelholms kommuns försäkring till barn och ungdomar innefattar:

  • Barn i förskoleålder placerade i kommunal och fristående verksamhet samt barn i verksamhet i annan kommun under skoltid och färd
  • Elever i förskoleklass, grund- och gymnasieskola, friskola samt barn i skola i annan kommun under skoltid och färd
  • Barn och ungdomar i korttidsvistelse under verksamhetstid och färd
  • Särskoleelever i grund- och gymnasiesärskola, friskola samt barn i annan kommun på heltid
  • Praktikanter, ungdomar i arbetsträning, KUP, ungdomsgaranti under verksamhetstid och färd 

Barn och ungdomar i Ängelholms kommun är försäkrade under sin skoltid och skolfärd.

Med skoltid och skolfärd avses:

  • lektioner, raster och annan obligatorisk verksamhet under skoldagen
  • praktisk yrkesorientering
  • praktikperiod som ingår i läroplanen eller om eleven vistas på arbetsplats som ett led i en pågående utbildning
  • fritidsverksamhet, idrottsövningar, läger, kolonier, studiebesök,  utflykter, skolresor, simkurs mm anordnad av kommunen eller på uppdrag av kommunen under ordinarie lästermin eller efter densammas slut
  • direkt färd till eller från angiven verksamhet 

Sidan uppdaterad den 20 maj 2015.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att Stadshuset i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?