Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kulturpristagare sedan år 1966

Jubileumsåret 1966 delade Ängelholms stad ut det första kulturpriset, som gick till konstnären Nils Möller. Sedan dess har nedanstående mottagare utsetts:

1966 Nils Möller, bildkonst
1967 Inga Bengtson, hembygdsforskning
         B. Arne NIlsson, inredningsarkitekt
1968 Hugo Olsson, musik
1969 Gerthie Kulle-Nygren, teater
1970 Eva Nilsson (Thulin), miljövård

1971 Berndt Björnehed, ungdomsverksamhet
         Gunnar Broman, ungdomsverksamhet
1972 Gunnar Rönnkvist, folkbildning
         Carl E. Rosenquist, musik
1973 Axel Johansson, körsång, scouting
1974 Erik Tani, keramik
1975 Harry Ekeroth, körsång
         Hjalmar Lindström, miljövård
1976 Paul Kräusel, musik
1977 Emanuel Diehl, hembygdsvård
         Ove Löfberg, humanitära insatser
1978 Einar Gustafsson, humanitära insatser
         Bertil Trobäck, kulturminnesvård
1979 Lars Jörgensen, kulturminnesvård
1980 Per Ekstrand, musik- och föreningsarbete

1981 Torsten Svensson, keramiker
         Lennart "Nenne" Karlsson, hembygdsvård och revy
1982 Paula Thulin, humanitära insatser
         Folke Pettersson, rekonstrukton av nordisk bronsålderslur
1983 Knut Bengtsson, kyrkomusik, musikundervisning
         Asta Lundgren, kyrkomusik, musikundervisning
1984 Yngve Hansson, skapare av kommunens klipparkiv
1985 Berit Fribrock Elleström, konst
         Henry Johansson, släktforskning
1986 Björn Ellerstrand, filmdokumentation
1987 Gösta Pilvall, äldre filmdokumentation
1988 Peter Flensburg, konstutställningsverksamhet
1989 Jean Aronsohn, husrestaurering   
          Gösta Melin, husrestaurering  
1990 Anders Finné, folkbildning, hembygdsarbete, vänortsutbyte & turism

1991 Ebba och Folke Persson, samling av allmogeföremål
1992 Gösta Lundin, tisdagsträffar
         Rune Anebring, musik/underhållning    
1993 Arna Larsson, insatser för skånsk allmogekultur
1994 Ulla-Grett Johnsson, dialektberättelser
1995 Conny Lindqvist, musik
1996 Olle Andersson, hantverk/lergökar
1997 Sönne Brelert, körsång
1998 Bo Larsson, lokalhistoriskt arbete
1999 Stig Edenfur, släktforskare och lokalhistoriker
2000 Torsten Ewertz, kulturhistorisk dokumentation (vykortssamling)
         Ove Torgny, folkbildning: förläggare, författare, föredragshållare

2001 Ebba Artman (Ilje), musei- och arkivverksamhet, ffa Ängelholms skolmuseum
2002 Munka Ljungby & Tåstarps föreläsningsförening, folkbildningsarbete
2003 Curt Goedecke, journalistisk verksamhet, bl a "Flanören" i NST; konstrecensent
2004 Berit Ahlberg, Lindebolarna
         Barbro Persson, teatergrupperna Spectaculus och Askungarna
2005 Strövelstorps byalag, natur- och kulturhistoria; Örjabäcks- och Vegeålederna
2006 Per Assarson, Ängelholms filmstudio
2007 Assar Ström, Munka Ljungby-Tossjö hembygdsförening, Heagården
2008 Berth Ingelsson, kulturhistoriska samlingar
(2009 inget pris på grund av flytt av utdelningsdatum till Svenska flaggans dag)
2010 Else och Jan Ekblom, Kultursällskapet

2011 Eva Thorén, föredrag och guidade bussresor i trakten
2012 Mats Bengtsson, musik; bl a Engelholms Storband
2013 Robert Hallberg, kyrkomusiker, körledare
         Marie Brandt-Wilhelmsson, kyrkomusiker, körledare
2014 Ängelholms flygmuseum, museiverksamhet, flyghistoria
2015 Engelholmsrevyn, lokalrevyer
2016 Dansfabriken, dans som konstart för ungdom
2017 Johan Brinck, lokalhistorisk folkbildning

Sidan granskad den 5 september 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att Ängelholmarna år 1516 beordrades att flytta in från Luntertun ute i Skälderviken?