Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kulturpris och kulturstipendier

Varje år delar vi ut kulturpris och kulturstipendier. Utdelningen sker under festliga former på Sveriges nationaldag den 6 juni. 

Kulturpris

Kommunstyrelsens presidium beslutar att tilldela Johan Brinck Ängelholms kommuns kulturpris 2017 med följande motivering:

Johan Brinck utmärker sig som en betydande förgrundsgestalt för Ängelholms lokalhistoria med sin djupa kunskap, breda intresse och stora engagemang. Hans kulturgärning har varit betydande i många år, och särskilt under stadens 500-års jubileum kom Johan Brinck att spela en central roll med sina populära stadsvandringar, spännande föredrag och inte minst med sakkunniga texter i Ängelholmsbokens jubileumsutgåva. Johans engagemang i Ängelholmssbygdens lokalhistoriska förening sträcker sig 30 år tillbaka i tiden, där han numera är ordförande, en post han innehar även i Ängelholms Filmstudio.

 

 

Kulturstipendium

Kommunstyrelsens presidium har beslutat att utdela 2017 års kulturstipendium till Ängelholms Hemslöjdsgille med följande motivering:

Ängelholms Hemslöjdsgille erhåller ett kulturstipendium som uppmuntran för dess förtjänstfulla insatser inom integrationsarbetet som genomförts de senaste åren. Föreningen har tagit ett stort ansvar genom att möjliggöra för kommunens nyanlända, både barn, unga och vuxna och framför allt kvinnor, att delta i föreningens aktiviteter som stickcaféer, slöjdklubbar och annat hantverk. Stipendiet ges som stimulans för fortsatt engagemang i detta betydelsefulla arbete i att bygga broar och bidra till ett rikt och välkomnande samhälle.

 

Kulturpris  

Kulturpris utdelas som erkänsla för värdefulla insatser inom kulturområdet. Den prisbelönta verksamheten ska ha särskild anknytning till kommunen.

Förslag till kulturpris ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars året det utdelas.

Tillämpningsföreskrifter

 • utdelningen sker årligen inom ramen för de anslag kommunfullmäktige beviljar
 • en eller flera kulturpristagare kan utses
 • kulturpriset kan även tilldelas grupp, organisation eller dylikt
 • kulturpris kan erhållas bara en gång
 • kulturpriset kan inte sökas för egen räkning
 • kulturpriset ska utlysas genom annonsering i lokalpress
 • det står kommunstyrelsen fritt att utse kulturpristagare efter förslag som väckts i nämnden
 • kulturpriset delas ut i samband med nationaldagsfirande den 6 juni 

Kulturstipendier

Kulturstipendier utdelas som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell verksamhet. Kulturstipendiaterna ska ha särskild anknytning till kommunen. 

Ansökan om kulturstipendier ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars året de utdelas.

Tillämpningsföreskrifter

 • kulturstipendier utdelas årligen inom ramen för de anslag kommunfullmäktige beviljar
 • en eller flera kulturstipendiater kan utses
 • kulturstipendier ska utlysas genom annonsering i lokalpress
 • kulturstipendier ska sökas för egen räkning
 • kulturstipendier kan erhållas mer än en gång
 • kulturstipendier delas ut i samband med nationaldagsfirande den 6 juni

Sidan granskad den 7 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att G:a Rådhuset i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?