Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Riktlinjer för föreningsstöd kulturföreningar

Riktlinjer för föreningsstödet

 • används till insatser för att bidra till uppnåendet av kultur- och fritidsnämndens mål
 • används för att befrämja föreningslivets mångfald
 • används för att stimulera de föreningar som har idéer om nya verksamhetsformer och ökad medlemsaktivitet
 • används för att främja föreningarnas medverkan i samhällelig verksamhet på olika sätt stimulera ett frivilligt ansvarstagande
 • används som ett av flera medel att bidra till positiva fritidsmöjligheter, särskilt för barn, ungdomar och handikappade som ett led i att motverka utslagning, missbruk och ensamhet
 • används till att stimulera föreningars engagemang för invandrare och flyktingar och mot rasism och främlingsrädsla
 • användas till att ge kommuninvånarna goda möjligheter att deltaga i och uppleva olika konstformer som teater, musik, bildkonst, dans, film, litteratur mm

Vem kan få föreningsstöd?

 För att komma ifråga för föreningsstöd skall normalt följnade grundvilkor vara uppfyllda:

 • Föreningen skall ha stadgar, som är godkända av riksorganisation eller av kultur- och fritidsnämnden
 • Föreningen skall bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen
 • Föreningen skall ha minst 10 medlemmar, som regelbundet deltar i föreningens verksamhet
 • Föreningen skall ha en medelmesavgift som inte får understiga 50 kr/år

Föreningen kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av nedanstående kategorier:

 • ekonomiska föreningar
 • politiska föreningar
 • elevföreningar
 • föreningar knutna till religiösa samfund
 • föreningar knutna till svenska försvaret
 • föreningar knutna till Kulturskolans verksamhet
 • stödföreningar (supportklubbar mfl)

Sidan uppdaterad den 29 maj 2013.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Digitalt kundforum

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att handläggning av bygglov och planer regleras av Plan- och bygglagen?