Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Elektricitetens intåg i Ängelholmsbygden

En av 1800-talets stora landvinningar, vars effekter inte kan överskattas, var elektricitetstekniken. I Ängelholms stad fördröjdes dess intåg av ett tioårigt experiment med gasljus (se Ängelholm, en hembygdsbok, 1996, sid. 51-57). Men den 5 april 1911 släpptes strömmen på i stadens nya ledningsnät. Strömmen producerades främst vid kraftverk i Lagan och levererades av Sydsvenska kraftaktiebolaget (Sydkraft; numera Eon) i en ledning från Skälderhus längs Pyttebanan. Transformatorstationen låg vid Ängavångsbron.

Munka Ljungby

Stadens elektrifiering sköttes av de kommunala myndigheterna. På landet gällde andra villkor. För att möjliggöra de dyra investeringarna krävdes att bygdens folk slöt sig samman, och det skedde genom de elföreningar som kom till. Först ut i Ängelholmstrakten var Munka Ljungby, som redan i februari 1912 bildade Munka Ljungby andelselektricitetsförening m.b.p.a. (”med begränsat personligt ansvar”).  Snabbt samlade man ihop 273 andelar med 829 lampor (ljuspunkter eller eluttag), och slöt avtal med Sydkraft om strömleverans. De ledande i föreningen var byggmästare N. Persson, Nya Valskvarnens ägare Carl L. Hansson samt folkskollärare O. P. Sahlin, föreningens ordförande och kassör genom många år. Transformatorn placerades vid järnvägsstationen, och man köpte 75 stolpar av godsägare Ahlefeld på Skillinge. Ledningarna drogs till landsvägen vid mejeriet, som låg där numera biblioteket och folktandvården håller till, och därifrån dels vidare mot Lunnamöllan, Röa mölla och Nya valskvarnen, och dels till Viktor Andersson i Kroppåkra. Samtidigt ordnade man gatubelysning, vilken på vintern skulle vara tänd klockan 17 - 22.30 samt en timme på morgonen, utom vid månljus och klart väder. Den 1 december 1912 slogs strömmen i Munka Ljungby på. Stationskarl Jakob Steen antogs som transformatorvakt, avläsare och uppbördsman för avgifterna. 1916 efterträddes Steen av montör Emil Olsson, som då planerade att starta elfirma i Munka Ljungby.

Intresset för den nya energikällan var större än att kapacitetsutbyggnaden hann med. Det blev nödvändigt med ransonering: mejeriet fick ansluta vattenpump och smörkärnor, under förutsättning att ljuset inte påverkades. När Skälderhus ville ansluta sig var man tvungen att klargöra, att stenkrossen där inte fick köras samtidigt som Skillinge tröskade. Så sent som 1927 klagade boende vid Östre Värn på svagt och flämtande ljus när biografen var igång. – Även naturen kunde ställa till det: i oktober 1919 var vattenståndet i Lagan så lågt, att elleveranserna till Össjö fick ställas in, och i stället klaras med ångkraft, möjligen från Höganäs, där Sydkraft hade ett ångkraftverk.

 

Redan 1926 var föreningen skuldfri. Nu kunde man betala tillbaka medlemmarnas kontantinsatser. Föreningen hade till och med sådana överskott, att man flera år skänkte den julgran som placerades på folkhögskolans gård, och dessutom finansierade musiken. 1928 skänkte föreningen 4000 kr till Munka Ljungby kommun för finansiering av en brandbil, och i början av 30-talet betalade man elinstallation och armatur till kyrkan, och bidrog även till bårhusets restaurering. Längre fram anslogs pengar till skoltandvården, och till Gustav V:s jubileumsfond 1938.

Länge var belysning det vanligaste el-användningsområdet för privatpersoner. Men 1941 anhöll Hugo Andersson i Kroppåkra om att få ansluta en elektrisk spis, vilket krävde både ny kabel och en transformator. Borgmästare Berg von Linde, som hade en stuga i trakten, fick tillstånd att koppla in ett kylskåp.

Munka Ljungby elförening köptes 1951 av municipalsamhället.

 

Höja och Hjärnarp

Höja Andelselektricitetsförening bildades 1916. Ordförande i många år var skräddarmästare Olof Nihlén. Även här köptes stolparna från Skillinge. Varje medlem fick hämta en stolpe för var fjärde ljuspunkt man tecknat sig för, och medlemmarna skulle också hålla kilsten för stolparna. Redan från början köpte man en lite större transformator för att den skulle orka med tröskningen. Denna fick ändå samordnas. 1922 utsågs Elof Svensson till tröskledare med ansvar att fördela tiderna. De som ville tröska skulle anmäla detta till Svensson.

Höja fick liksom Hjärnarp sin ström från Ängelholms elverk. Hjärnarps elektricitetsförening u.p.a. stiftades 1918. Bland stiftarna fanns handlaren Aron Johansson, kantor Karlsson och Henry Nilsson i Söndrebalg, från 1920 ordförande. Huvudstationen låg vid Söndrebalg. 1925 beviljades Margretetorps by anslutning, och från 1929 byttes järnledningarna ut mot effektivare av koppar. Från 1937 anlitade man Evald Adolfsson, Lyckorna, för smärre reparationer och eftersyn. Adolfsson var sedan föreningens montör till 1966. Sonen Erik Adolfsson efterträdde honom, och övergick vid kommunaliseringen till Ängelholms elverk.

Av föreningsprotokollen framgår att ortens företagare ibland kunde gynnas: gästgivare Carl Ekberg på Margretetorp fick rabatt på förbrukningen över 350 kronor, fabrikör Rantzow fick fri ledning till fabriken, och för frisörskan fröken Svensson i Skogslund nedsattes elpriset för hårvårdsapparaterna. Karl Svensson fick 1942 rabatt för laddningen av bilbatterier.

Skådespelaren Edvard Persson uppförde 1941 en stuga vid Västersjön. Elföreningen beviljade att el drogs till denna från Nils Johansson i Ugglehult, under förutsättning att Persson förbrukade ström för minst 150 kronor per år.

Hjärnarps elförening köptes 1975 av Ängelholms elverk. Även i Skälderviken och Strövelstorp fanns elföreningar, vilka efter hand uppgick i större enheter som Ängelholm, Bjäre kraft eller Sydkraft.

Johan Brinck

Sidan granskad den 2 mars 2018.

Kontakt

Ängelholms stadsbibliotek

0431-46 89 00

Allmän information

Aktuella arbeten

Visste du att samtliga krögare i Ängelholms kommun är utbildade i Ansvarsfull Alkoholhantering (AAS) ?