Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Före Ängelholm

gammalt vykort av Carl XV:s bro

Gammalt vykort av Carl XV:s bro

Foto: C. O. Malmberg

Här kan du läsa om Ängelholmbygdens historia före Ängelholm, fram till Luntertuns nedläggning, skriven av Johan Brinck

Stenålder

De förmodligen äldsta historiska spåren i Ängelholmsbygden har hittats vid Västersjöns strand, där bearbetad flinta återfunnits. De första invandrarna, de första årtusendena efter inlandsisens avsmältning för mer än 10.000 år sedan, livnärde sig på jakt, fiske och samlande av ätliga växter. De flyttade också med maten och årstiderna. Klimatet blev efter hand varmare och så småningom blev eken ett dominerande träslag. Ett vackert exemplar finns bevarat i stadsbibliotekets bokhall. Denna ek växte för 7.500 år sedan, och borde vara en av de första som grodde i trakten. Genom att skogen bredde ut sig blev det svårare för hjort och uroxe, medan vildsvin blev ett vanligare villebråd.

Under yngre stenålder började människorna bruka jorden och därigenom bli mer bofasta. I kvarteret Tordmulen vid Villagatan i Ängelholm hittades 1979 keramikfragment och arbetad flinta, troligen från den gropkeramiska kulturen under yngre stenålder.

Bronsålder

Bronsåldern, ca 1500 till 500 före vår tideräkning, var en blomstrande tid med varmt klimat, som gav försörjningsmöjligheter för en bofast befolkning. Jorden plöjdes med årder, och man höll husdjur som häst och får. I landskapet finns fornåkrar, röjningsrösen och gravhögar. Exempel på fyndplatser är Ekebjärs knall vid Gånarp. Men framför allt har vi gravhögarna. Nordvästra Skåne har en av Nordens rikaste anhopningar av storgravar från bronsåldern. Kungshögen vid Pomona och flera högar inne på Valhallsområdet och i Valhallskogen är lätt åtkomliga. Den utgrävda Errarpshögen finns beskriven i Ängelholm, en hembygdsbok, 1988.

Järnålder

Järnåldern har inte efterlämnat många synliga spår i Ängelholm. Gravskicket förändrades och storhögarna försvann. Den främsta lämningen är gravfältet vid Ekebjär vid vägen mot Boarp i Össjö. Där finns två s.k. domarringar och flera andra stensättningar. Även i Kulltorp har man hittat järnålderslämningar.

Under vår järnålder är det tidig medeltid i södra Europa. Den gotiske historieskrivaren Jordanes står på 500-talet för det första bevarade omnämnandet av folket i trakten. Han skriver om ”bergio”, vilket efter vad som framgår av sammanhanget måste syfta på folket på Bjäre. – Den intressantaste fornlämningen från den sena järnåldern är kanske annars några av våra ortnamn. Namn som slutar på –inge, såsom Skörpinge och Vantinge, anses vara äldre än vikingatiden, medan många av namnen som slutar på –by, som Vejby, torde vara just från vikingatiden.

Medeltiden

Medeltiden kännetecknas av kyrkobyggandet och sockenbildningen. De flesta av våra kyrkor byggdes första gången på 1100-talet eller det tidiga 1200-talet: Ausås, Barkåkra, Hjärnarp, Höja, Munka Ljungby, Rebbelberga, Starby, Strövelstorp, Tåstarp och Össjö. Även den första kyrkan i Tåssjö byggdes troligen på 1200-talet, liksom det kapell som uppfördes i fiskesamhället Luntertun nära Rönneås utlopp i Skälderviken.

Luntertun levde högt på sill- och laxfiske, som var stapelvaror under den katolska tiden. Ur fiskrenset utvanns fiskolja, som kunde användas till oljelampor. Man har i Luntertun hittat s.k. lerbottnar, som man tror användes just för denna oljeframställning. Lerbottnarna dateras till 1100- och 1200-talen. Vid Luntertun passerade Rynabro över Rönneå. Bron ledde trafiken från Danmark, Skåne och norrut mot Halland och Norge.

I mitten av 1300-talet fanns på ön Rönneholm strax uppströms Luntertun ett fort eller en befästning – den kan inte ha varit särskilt stor, med tanke på hur det ser ut på platsen idag. Rönneholm blev 1360 platsen för ett drama, där den från svenske kungen Magnus Erikssons hov fördrivne hertigen Bengt Algotsson mördades av svenska adelsmän.

År 1471 omnämns Luntertun eller Rynestad för första gången som stad, och ungefär samtidigt står en ny kyrka färdig. Rynestad blev dock inte långvarig som stadsbildning. Redan 1516 beordrade kung Kristian II stadsborna att flytta till den nya staden Ängelholm, några kilometer uppströms Rönneå.

Sidan granskad den 7 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Jill Johnson hade den största publiken under jubileumsåret? (över 5000 st)