Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Gator och underhåll

Barmarksperioden innebär renhållning och underhåll av beläggningar på gator och broar, dikesrensning och tömning av rännstensbrunnar. Dessutom ska vägmärken, räcken och stolpar underhållas och med vissa intervall sker trafikmålning.

Vilka gator sköts av kommunen?

Gator innanför Kungsgårdsleden och dessutom Midgården, lastbilsparkeringen söder om Klippanvägen, Åkerslunds och Älvdalens industriområde sköts av Ängelholms kommun. Följdaktligen är det Trafikverket som har hand om Kungsgårdsleden och alla vägar där utanför.

Läs även om vår snöröjning.

Gatuunderhållet springer man inte ifrån

Gatuunderhållet sköts enligt en beläggningsplan som görs upp varje år. Det kan dock hända att man ibland måste skjuta underhållet framför sig ett tag, av budgetskäl. Men på lång sikt kan ju detta aldrig helt sparas bort. Konditionen på gatorna är mycket viktig för vår infrastruktur. Trafiksäkerheten är avhängig ett gatunät i gott skick.

Våra inriktningsmål ställer kraven

Kommunens gator och vägar ska skötas så att de allra flesta trafikanter uppfattar dessa som bekväma, miljövänliga och trafiksäkra. Vid nybyggnad eller ombyggnad ska gatuutformningen anpassas till en hög standard för boende vad gäller trafikbuller och trafik­säkerhet. Olycksdrabbade vägavsnitt, korsningar mm ska successivt förbättras genom ombyggnad.

Sidan uppdaterad den 18 maj 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att vi har tillagningskök på samtliga skolor?