Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Cykling och cykelvägar

Kampanjen Pendla med cykel

Ängelholm deltar i kampanjen Pendla med cykel som genomförs under våren 2016. Syftet med kampanjen är att få fler att upptäcka möjligheten att cykela till jobbet även om det är lite längre sträckor. 

Utvalda orter i Ängelholms kommun får en kartfolder med markerade cykelstråk, tips och information. Alla har möjlighet att delta i en tävling där man kan vinna en elcykel - priset går till den som bäst motiverar varför man behöver en elcykel. Två elcyklar finns i potten för kommuninvånarna i Ängelholm, Höganäs och Helsingborg.

Projektet genomförs tillsammans med flera andra kommuner i Skåne och med stöd av Trafikverket och Region Skåne.

Läs mer på www.pendlamedcykel.se

Frågor och svar om cykling

Är det tillåtet att cykla på gångbana?

Efter en ändring i trafikförordningen är det numera tillåtet för barn till och med det år de fyller åtta år att cykla på gångbana om cykelbana saknas.

Många frågar om det skett någon ändring av trafikreglerna så att det numera är tillåtet att cykla på gångbanan. Svaret är att trafikförordningen har ändrats så att barn till och med det år de fyller åtta år får cykla på gångbana om cykelbana saknas.

Läs lagtexten i denna länk!

Vilken hastighet gäller för cyklister?

Om det finns vägmärken med hastighetsbegränsningar så gäller de även för den som cyklar. För den som cyklar på t ex en cykelbana gäller de bestämmelser om hastighet som finns i trafikförordningen.

Cykelplan 2015-2025

En ny cykelplan för perioden 2015-2025 har godkänts av kommunfullmäktige den 24 augusti 2015. Cykelplanen ska göra cykelnätet enklare, säkrare och tydligare för att få fler att cykla samt fler att cykla mer i Ängelholms kommun. Fokus ligger på att prioritera cykeln som ett hållbart trafikslag och knyta ihop de större tätorterna i kommunen. Ambitionen är att minska antalet bilresor genom skapa fler cykelvägar och bättre anslutningar till målpunkter. För att kunna påverka behovet av transporter och färdmedelsval ska mobility management användas.

Cykelplanen är ett strategiskt kommunövergripande styrdokument som ska användas som ett underlag för planering av cykelvägar, cykelåtgärder samt drift och underhåll. Den nya cykelplanen innehåller även en cykelparkeringsnorm. Cykelplanen ska användas som ett underlag för beslut gällande cykeltrafiken i kommunen samt utgöra un­derlag för huvuduppdragens budget- och verksam­hetsplanering.

Sidan uppdaterad den 13 oktober 2015.

Cykelplan 2015-2025

Cykelplan 2015-2025

Pendla med cykel

 

Folder - Pendla med cykel

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att en del av Kronoskogen numera är naturreservat?