Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

ትምህርትን ሓልዮት ቆልዑን

ኵሎም ሰባት ናብ ናይ ኤንገልሆልም ኮሙን ትምህርትን ሓልዮት ቆልዑን፡ ድሕረ ባይትኦምን ቅድመ-ኵነታቶም ብዘየገድስ ቅቡላት ኴይኖም ክስምዖም ኣለዎ።  ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመጹ ቆልዑን ተመሃሮን ናይ ምቕባል ልምዲ ኣለና። ናይ ቅበላ ኣገባብ ናይ ነፍስ ወከፍ ዓይነት ትምህርቲ ብጽቡቕ ዝማዕበለን ቅድሚ ምዝገባ፡ ኣኼባ ምስ ቤት ትምህርቲ፣ ቆልዓ/ተመሃራይን ወለድን ይግበር።

መዋእለ ህጻናት

ኣብ ሽወደን፡ ቆልዑ ኣብታ 6 ዝመልኡላ ዓመት ትምህርቲ ይጅምሩ። ቅድሚኡ ኣብ መዋእለ ህጻናት ክኸዱ ይኽእሉ። ኣብ ኤንገልሆልም ኮሙን መዋእለ ህጻናት ኣብ ኵሉ ክፋላት ናይዛ ኮሙን ኣለዉ። እዚ ኮሙን ብመሰረት ሕጊ፡ ወለዲ ንሓልዮት ቆልዓ ሓደ ምልክታ ድሕሪ ምእታዎም፡ ፡ ኣብ ሓደ መዋእለ ህጻናት ሓደ ቦታ ናይ ምቕራብ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ግዜ ኣለዎ።


መባእታዊ ቤት ትምህርቲ

ቆልዑ ኣብታ 6 ዝመልኡላ ዓመት ትምህርቲ ይጅምሩ። እቶም ቆልዑ ካብ 6-15 ዓመቶም ናብ’ቲ ብመባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዝፍለጥ ይኸዱ።

ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ፡ ናብ ሽወደን ኣብ’ዚ ቀረባ ግዜ ንዝመጹ ቆልዑ፡ መቀራረቢ ክፍልታት ኣሎ።  ኣብኡ፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ነቶም ተመሃሮ ንናይ ሽወደን ትምህርቲ ይቐራርቦም፣ እኹል ፍልጠት ቋንቋ ሽወደን ይህቦምን ድሕረ ባይታ ትምህርቶምን ኣፍልጦ ኣብ ኵሉ ዓይነት ትምህርቶምን  ይግምግም።

ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ

እቶም ቆልዑ ካብ 15-18 ዓመቶም ናብ’ቲ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝፍለጥ ይኸዱ። ናይ ኤንገልሆልም ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ፡ ሮነስኩላን ይብሃል። ኣብ’ኡ ካብ ብዙሕ ገለ ናይ ቋንቋ መላለዪ ዝሓዘ  ናይ መላለዪ መደብ ኣሎ። እዚ ሽወደንኛ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ኣደ ንዘለዎምን ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ሽወደን ንዝመጹ ቆልዑን መንእሰያትን እዩ።


ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት (ኤስሴፍኢ)

ኣብ ናይ ኣባጽሕ ትምህርቲ ከም ሓድሽ መጻኢ በጽሒ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት (SFI) ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ናይ ኤንገልሆልም ቤት ንባብ ብዘሎ መምርሒ፡ እቲ ናይ መመልከቲ ቅጥዒ ይምላእ።  ናይ መቐመጢ ፍቓድ ውሳነ ዝተወሃብካሉ ወረቐትን ንትምህርቲ ዝዓለመ ወረቐት ምስክር ልደትን ምሳኻ ክህሉ  የድልየካ።
ወረቐት ምስክር ልደት ካብ በዓል መዚ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር  ይወሃበካ።

ኣድራሻታት ናይ ቤት ንባብን በዓል መዚ ኣታዊ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ትሕቲ ”ርክብ” ትረኽቦ።

Sidan uppdaterad den 25 maj 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att kommunen har planmonopol?