Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

ማሕበራትን ንጥፈታትን

ኣብ ማሕበራት ምስታፍ፡ ርክባት ንምግባርን የዕሩኽ ንምርካብን ጽቡቕ መንገዲ እዩ። ብስፖርት፣ምግፋፍ ዓሳ፣ሙዚቃ ትግደስ እንተ ኴንካ ወይ ካልኦት ሰባት ንምርካብ ትህንጠ እንተ ኴንካ፡ ምስ ሓደ ማሕበር ጥራይ ተራኸብ።

ኣብ ኤንገልሆልም ኮሙን ብዙሓት ዝተፈላለያ ማሕበራት ኣለዋ። ኣብ ብዙሕ ንጥፈታት ከም ስፖርት፣ሙዚቃ፣ ስነ-ጥበብ እውን ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ።  ብስፖርት ትግደስ እንተ ኴንካ፡ ኣብ’ዚ ኮሙን ካብ ብዙሕ ውሑድ፡ ከም ኵዕሶ እግሪ፣ ቃርሳ በረድ፣ ቃርሳ፣ ሳዕስዒትን ጂምናስቲክን ኣሎ። ኵዕሳ እግሪ ኣብ ቨይብይስትራንድ፣ ኦስሾ፣ ዬርናርፕ፣ ስትሮቨልስቶርፕ፣ ሙንካ ዩንግብይን ሌርከሮድን ይጽወት።

ኣየኖት ማሕበራት ከም ዘለዋን ኣበይ ከም ዝርከባን ንምፍላጥ ምስ ናይ’ዚ ኮሙን ኣገልግሎት ዓማዊል ርክብ ግበር።

ቤት ንባብ

ኣብ ሓደ ቤት ንባብ ብነጻ ጋዜጣታት ከትንብብ፣ መጻሕፍቲ ብዝተፈላለየ ቋንቋ፣ ክትልቃሕ ወይ ሓንቲ ኮምፕዩተር ክትጥቀመላ ትኽእል  ። ብናይ ሓድሽ ጀማሪ ደረጃ መጻሕፍቲ እውን ኣለዉ። ሓደ ሓደ ግዜ ከም ናይ ድምጺ መጽሓፍ እውን ንምስምዖም ። እቲ ቤት ንባብ ነቲ ትደልዮ ዘለኻ መጽሓፍ ዘይብሉ እንተ ኾይኑ፡ ካብ ካልእ ኣብ ሽወደን ዝርከብ ቤት ንባብ ክእዝዙልካ ይክእሉ እዮም። እቲ ቤት ንባብ ንዓበይትን ንኣሽቱን ባህላዊ ኣጋጣሚታት እውን ኣለዎ። ብመንገዲ ናይ’ቲ ቤት ንባብ ድሕረ-ገጽ ካብ 100 ሃገራት ዝመጸ ጋዜጣታት ብካብ 60 ቋንቋታት ንላዕሊ ከተንንብ ትኽእል።

ኣብ ስቱርቶርይ ኣብ ኤንገልሆልም፣ ኣብ ሼልደርቪከን፣ ስትሮቨልስቶርፕ፣ ዬርናርፕ፣ ሙንካ ዩንግብይ፣ ኦሶስ፣ ቨይብይስትራንድ፣ ሶድራ ኡትማርከንን ቶስታርፕን ቤት ንባብ ኣሎ። ከም’ውን ሓንቲ ኣውቶቡስ መጻሕፍቲ።

ኣብ ኤንገልሆልም ዘሎ ቤት ንባብ፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ ካብ 10 - 19፡ ኵሉ ግዜ ዓርቢ ካብ 10-17 ከም’ውን ኵሉ ግዜ ቀዳም ካብ 10 - 14 ክፉት እዩ። ኣብ’ቲ ቤት ንባብ ኵሉ ግዜ ሰኑይን ረቡዕን ስፕሮክካፈ ኣሎ።


ኣብ ውሽጢ ገዛ ምሕምባስ

ቶፍታባደት ኣብ ሙንካ ዩንግብይ ኣብ ልይክጋታን 4 ይርከብ። ካብ ማእከል ኤንገልሆልም ገለ ኪሎሜተር ወጻኢ። ኣብዚ መሓምበሲ፣ ሳውናን ኪዮስክን ኣሎ። እቲ መሓምበሲ 25 ሜትሮ ኴይኑ ናይ 28 ዲግሪ ሙቐት ኣለዎ።

ኣብ ሓጋይ 2016 ኣብ ማእከል ናይ ኤንገልሆልም ሆስፒታል ዝድኮን ቫተንሁሰት ዝብሃል ናይ’ዚ ኮሙን ሓድሽ መሓምበሲ ገዛ ክኽፈት እዩ።


ኣብ ውሽጢ ገዛ ምሕምባስ

ቶፍታባደት ኣብ ሙንካ ዩንግብይ ኣብ ልይክጋታን 4 ይርከብ። ካብ ማእከል ኤንገልሆልም ገለ ኪሎሜተር ወጻኢ። ኣብዚ መሓምበሲ፣ ሳውናን ኪዮስክን ኣሎ። እቲ መሓምበሲ 25 ሜትሮ ኴይኑ ናይ 28 ዲግሪ ሙቐት ኣለዎ።

ኣብ ሓጋይ 2016 ኣብ ማእከል ናይ ኤንገልሆልም ሆስፒታል ዝድኮን ቫተንሁሰት ዝብሃል ናይ’ዚ ኮሙን ሓድሽ መሓምበሲ ገዛ ክኽፈት እዩ።

ቤተ ክርስትያን ሽወደን

ናይ ኤንገልሆልም ናይ ሽወደን ቤት ክርስትያን፡ ኣርባዕተ ቤተ ክርስትያናት፣ ሓደ ቤት ጸሎትን ሰለስተ ሰበኻን ኣለዎ። ኣብ ናይ ኤንገልሆልም ሆስፒታል ናይ ሆስፒታል ቤተ ክርስትያን እውን ኣሎ። ንቆልዑን ዓበይትን ዝከውን ዝተፈላለዩ ንጥፈታ የካይዱ፨

ናይ ኤንገልሆልም መስጊድ

ናብ ናይ ኤንገልሆልም መስጊድ ክትጽሊ እንተ ደሊኻ ትኸይድ።
ኣብ ኤንገልሆልም EFS- ቤተ ክርስትያን እውን ኣሎ።

Sidan uppdaterad den 25 maj 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visst du att Sanne Salomonsens trailer höll på att kasa ner i Rönneå inför spelning 2016?