Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Familjerätt

Vårdnadshavare

Det ska finnas minst en vårdnadshavare för alla barn och ungdomar under 18 år. Gifta föräldrar har gemensam vårdnad om sina barn och de är båda förmyndare för dem.

Vårdnadshavaren bestämmer i frågor som rör barnets person och har vissa skyldigheter mot barnet vad gäller exempelvis uppfostran, uppehälle och utbildning.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna har ett gemensamt, rättsligt ansvar för barnet. Gemensam vårdnad betyder inte att föräldrarna måste dela den faktiska vården om barnet lika.

Ensamkommande flyktingbarn

För ensamkommande flyktingbarn som blivit beviljade uppehållstillstånd ska det utses en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Familjerätten har följande uppgifter inom sitt ansvarsområde

 

  • Genomför samarbetssamtal på uppdrag från föräldrar eller tingsrätt.
  • Godkännande av avtal avseende vårdnad, boende och umgänge.
  • Yttrande till tingsrätten i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.
  • Fastställande av faderskap
  • Hemutredningar som leder till adoptionsmedgivande
  • Yttrande till tingsrätten i styvförälderadoptioner och namnfrågor.

 

This is an email address  

Sidan granskad den 28 juli 2016.

Allmän information