Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Adoption

Adoption betyder "att uppta som sitt eget". Det innebär att ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn, juridiskt och socialt. Adoption beslutas av domstol antingen i barnets hemland eller i Sverige.

Makar, partner eller ensamstående som vill adoptera ett barn kontaktar familjerätten. Där får de information och rådgivning om hur det går till att adoptera.

Familjerättssekreterarna genomför en hemutredning - ett sk medgivande. Beslut om medgivande fattas av välfärdsnämnden.
Innan tingsrätten beslutar i ärendet remitteras det till välfärdsnämnden som ska utreda och bedöma om adoption är till barnets bästa

Styvförälderadoption

Gifta par har möjlighet att adoptera den andre makens/makans barn. Normalt krävs att den biologiske föräldern ger sitt medgivande till adoptionen. Makarna måste då ansöka hos tingsrätten att få adoptera barnet.

Innan tingsrätten beslutar i ärendet remitteras det till välfärdsnämnden som ska utreda och bedöma om en adoption är till barnets bästa.

Sidan granskad den 28 juli 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att Ängelholm redan på 1880-talet började bli känt som brunns- och badort?