Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Fader- och föräldrarskap

Faderskapshandläggarna får automatiskt upplysning från folkbokföringen om ett barn föds av en kvinna som inte är gift. Mamman blir då kontaktad av en handläggare genom ett brev där vi ber om uppgifter angående barnet och dess pappa. Uppgifterna ligger till grund för hur faderskapet ska fastställas

Om föräldrarna är överens om att barnet är deras gemensamma ska faderskapet fastställas genom skriftlig bekräftelse vid ett gemensamt besök hos en faderskapshandläggare.

Om mamman inte är sammanboende med barnets pappa ska faderskapet fastställas genom en bekräftelse. Det kan ske antingen genom enskilt eller gemensamt besök hos en faderskapshandläggare.

Faderskapet utreds även om fadern är okänd eller om fadern är bosatt utomlands.

Har du frågor vänder du dig till Kundtjänst på 0431 - 870 00 eller This is an email address.

 

Faderskap

  • Om kvinnan är gift när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt ansedd som pappa. 
  • Om kvinnan inte är gift vid barnets födsel ska faderskapet alltid fastställas genom faderskapsbekräftelse eller genom dom i Tingsrätten.
  • Det är varje barns rättighet att veta vem som är pappa.
  • Med faderskapet fastställs även barnets juridiska rättigheter i förhållande till pappan.

Kommunens skyldighet att fastställa faderskap samt hur det ska göras regleras i Föräldrabalken 2 kap, samt i Socialstyrelsens allmänna råd 1988:6.

Fastställa faderskap innan barnet är fött

Föräldrar som väntar barn kan fastställa faderskapet innan barnet föds. Ni är då välkomna att själva kontakta en faderskapshandläggare. Det är lämpligt att detta görs 2-3 månader innan beräknad nedkomst. Boka tid för att fastställa faderskap

Föräldraskap

När den ena kvinnan i ett lesbiskt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Ängelholms kommuns uppgift är att försöka fastställa föräldraskapet istället för faderskapet.

Innan den assisterade befruktningen får genomföras ska kvinnans registrerade partner, make eller sambo skriftligt lämnat sitt samtycke.

Den som lämnat sitt samtycke ska anses som barnets förälder om:

  • det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom insemination eller befruktning.
  • inseminationen eller befruktningen ägt rum på ett svenskt sjukhus.

Då kan också föräldraskapet fastställas.

Sidan uppdaterad den 24 oktober 2017.

Kontakt

Kundtjänst

Tel. 0431 - 870 00
E-post: This is an email address

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan ladda din elbil vid Stadshuset?