Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

God man

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över tre olika slags ställföreträdarskap:

- Godmanskap
- Förvaltarskap
- Förmyndarskap

Gemensamt för de olika formerna av ställföreträdarskap är att den person som omfattas av ställföreträdarskapet helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Anledningen till detta kan vara att personen i fråga är omyndig eller att personen på grund av sjukdom, psykiskt funktionshinder eller hög ålder inte kan bevaka sina rättigheter, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande. Vissa ställföreträdande följer av lag, andra förordnas av domstol eller beslutas av överförmyndarnämnden.

Vilka uppgifter har en god man?

En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Att ha en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. 

Uppgifterna för en god man är lite olika beroende på hur uppdraget är utformat. Ofta handlar det om att se till att räkningar betalas, att den hjälpbehövande får rätt vård och boendeform och hjälp med att söka bidrag.

En god man kan även ha ett tillfälligt uppdrag för en enstaka rättshandling till exempel en fastighetsförsäljning eller att bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

Vad är skillnaden på godmanskap och förvaltarskap?

Förenklat kan man säga att en god man har en mer rådgivande funktion, men huvudmannen har fortfarande bestämmanderätt och kan själv agera i rätts- eller kapitalsituationer.  En god man får inte gå emot huvudmannens vilja och huvudmannen kan säga upp godmanskapet.

Enligt huvudregeln krävs huvudmannens samtycke för godmanskap. Godmanskap kan dock anordnas för en person utan dennes samtycke om personens tillstånd är sådant att denne uppenbarligen inte förstår vad saken gäller.

En god man skiljer sig således från en förvaltare genom att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga, alltså rätten att representera sig själv. Förvaltaren kan handla på eget ansvar i huvudmannens intresse och för dennes räkning utan dennes samtycke. Huvudmannen har ingen bestämmanderätt och kan inte på egen hand agera i rätts- eller kapitalsituationer.

Vilka uppgifter har en förvaltare?

En huvudman som står under förvaltarskap har helt förlorat sin rättshandlingförmåga i de delar som förvaltaren ansvarar för. Förvaltarskapet kan begränsas och anpassas efter behov i varje enskilt fall. Till exempel kan begränsningen handla om förvaltningen av en fastighet eller en viss del av huvudmannens kapital.

Den tidigare så kallade "Omyndigförklaringen" avskaffades 1989 och ersattes istället med förvaltarskap. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot huvudmannens vilja.

När ska en förvaltare utses?

I de fall där det inte är tillräckligt med en god man för att bevaka huvudmannens rätt kan en förvaltare utses av tingsrätten. Vad som krävs är ett läkarintyg på att huvudmannen inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom.

Vem kan bli god man och förvaltare?

Att vara god man eller  förvaltare är ett lekmannauppdrag som bygger på att medmänniskor frivilligt åtar sig att göra en hjälpinsats för en enskild medborgare.

Till god man och förvaltare utses en allmänt lämplig man eller kvinna som är myndig och inte själv står under förvaltar- eller godmanskap.

Är du intresserad av åtaga dig uppdrag som god man eller förvaltare? Du hittar mer information om detta under rubriken  "Uppdrag som god man eller förvaltare".

Överförmyndarnämnden

Prenumerera på kalendern för Överförmyndarnämndens sammanträden!

Sammanträden 2018

 • 16 januari
 • 13 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 21 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 4 december

Sidan uppdaterad den 21 oktober 2010.

Kontakt

Öppettider
Överförmyndarnämndens expedition
mån - fre,  kl. 10-12 .

Besöksadress
Stadshuset,
Östra vägen 2, Ängelholm

Postadress
Ängelholms kommun, Överförmyndarnämnden,  
262 80 Ängelholm 

Telefon
0431 - 870 00

Epost
This is an email address

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har en egen flygplats?