Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Vilket stöd kan du få?

Du som har en funktionsnedsättning och som tillhör personkretsen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt att få det stöd du behöver för att du ska kunna leva i samhället på samma villkor som andra.

Vi arbetar för att ständigt förbättra vår verksamhet och vår ambition är att du ska känna dig trygg och väl bemött. Vi eftersträvar ett samhälle där mångfalden ses som något berikande och positivt.

Så här ansöker du om stöd

Personer med funktionsnedsättning, som inte omfattas av LSS, kan ha rätt till stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Rätten till stöd enligt LSS och SoL bedöms av handläggare på Utredningsenheten som nås via Kundtjänst, telefon 0431 870 00.  Länken Begäran om LSS-insatser ger tillgång till ansökningsblanketten för insatser enligt LSS.

Insatserna enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Bärande principer i svensk handikappolitik är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

För att få stöd enligt LSS krävs att man tillhör någon av nedanstående tre personkretsar, att man har behov av insatsen och att behovet inte är tillgodosett på annat sätt.

Personkretsar

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Insatser som kan sökas enligt LSS

 1. Rådgivning och annat personligt stöd (Region Skånes ansvar)
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 9. Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna
 10. Daglig verksamhet

Hur du överklagar ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan eller begäran enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL) så kan du överklaga det genom så kallat förvaltningsbesvär.

Om du vill överklaga det beslut du fått ska du skicka din överklagan till

Utredningsenheten
LSS/SoL-handläggare
Kuvettgatan 2
262 71 Ängelholm

I överklagan ska du skriva vilket beslut du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du vill att beslutet ska ändras. Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från det att du fick avslaget.

Kontakta din handläggare om du behöver hjälp med att överklaga.


 

Flicka i rullstol

Foto: istockphoto

Sidan granskad den 21 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Kenny Jönsson kommer från Ängelholm?