Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Funktionsnedsättning

En människa med funktionsnedsättning är egentligen inte en människa med särskilda behov utan en människa med alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser. 

Vad är en funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.

Vad är ett funktionshinder?

Ett funktionshinder avser förlust eller begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet på samma sätt som andra. Funktionshinder beskriver mötet mellan människor med funktionsnedsättning och omgivningen.

Syftet är att rikta uppmärksamheten på brister i miljön och inom olika samhällsområden, exempelvis brister i information, kommunikation och i utbildning som hindrar människor med funktionsnedsättning från att delta på lika villkor.

Sidan uppdaterad den 16 maj 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att Ängelholms kommun finns på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram?