Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Ansökan och utredning

När du ansöker om försörjningsstöd görs alltid en grundutredning och en individuell prövning. Du måste alltid kunna styrka samtliga av dina inkomster och dina utgifter. Detta gäller även övriga familjemedlemmar.

Dina uppgifter om inkomster och utgifter kontrolleras vilket innebär kontakt med Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Bilregistret, Skatteverket och a-kassa. Efter det att du har lämnat in en ansökan till försörjningsstödsenheten tillsammans med begärda handlingar kommer du att få en besökstid till din handläggare.

Observera att inlämnad ansökan inte kan återkallas.

Om ansökan inte är komplett kommer handläggningen av din ansökan att fördröjas. Handläggningstiden är 2-3 veckor. Efter det att ansökan är komplett och du har varit hos din handläggare på besök behandlas ditt ärende. 

Lämnar du oriktiga uppgifter kan du polisanmälas och åtalas för försörjningsstödsbedrägeri. Oriktiga uppgifter kan även försvåra och omöjliggöra en utredning vilket kan leda till att din ansökan avslås.
Du har alltid rätt att ta del av utredningen.

Här finns blanketten för: Återansökan om försörjningsstöd

Om du är missnöjd med beslutet

Efter det att din ansökan har behandlats kommer du att få ett skriftligt beslut. Vid ett avslagsbeslut får du även en besvärshandling, vilket är en skriftlig information om hur man överklagar till Förvaltningsrätten. Du kan överklaga beslutet skriftligt inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

Överklagan lämnas in på det kontor där beslutet fattades eller till kundtjänst. I överklagan ska du uppge vilket beslut du är missnöjd med, varför du är missnöjd och hur du vill att det skall ändras. Din socialsekreterare kan hjälpa dig om du har svårigheter att själv göra din överklagan.

Om du har ansökt om försörjningsstöd utöver skälig levnadsnivå är dina möjligheter att överklaga begränsade. Domstolen kan endast pröva om beslutet är lagligt.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal på försörjningsstödsenheten har tystnadsplikt och dina uppgifter är sekretessbelagda.

Även uppgift om att du är registrerad hos försörjningsstödsenheten är sekretessbelagd. Uppgifter om dig får inte lämnas ut till obehöriga utan ditt samtycke. I vissa fall kan annan lagstiftning häva sekretesslagstiftningen.

Sidan uppdaterad den 26 oktober 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm redan på 1880-talet började bli känt som brunns- och badort?