Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service är ett bostadsalternativ för de personer som tillhör personkretsen och som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos föräldrarna har rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Familjehem innebär att barnet bor i en annan familj än den egna.

Boendeformerna är frivilligt valda och ska i förhållande till barnets hem vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö, både för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för barn som inte kan bo hemma alls.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

1. Gruppbostad
Gruppbostad är avsedd för personer med ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att de har behov av personal dygnet runt. Såväl lägenheter som villor kan användas som gruppbostad. Varje hyresgäst disponerar en egen lägenhet.  Dessutom har hyresgästen tillgång till gemensamt utrymme för samvaro med personal och övriga hyresgäster.

2. Servicebostad
Servicebostad kan för vissa personer med funktionsnedsättning vara en lämplig mellanform av bostad, mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en gruppbostad. I insatsen servicebostad ingår personalstöd utifrån var och ens individuella behov.

3. Särskilt anpassad bostad
Om den enskilde, med stöd av insatser enligt LSS och viss grundanpassning av bostaden, klarar ett eget boende i en särskilt anpassad bostad utan fast bemanning, kan detta vara att föredra framför en grupp- eller servicebostad.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om bostad med särskild service eller annat stöd.

Sidan granskad den 21 februari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att vi varje dag serverar lunch till över 6100 gäster?