Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Begravningsombud

I varje kommun finns ett begravningsombud. Länsstyrelsen i respektive län utser begravningsombudet i kommunen, på förslag från kommunfullmäktige. Personer som inte tillhör Svenska kyrkan kan få hjälp av begravningsombudet i frågor som rör begravningsverksamheten.

Vad är begravningsombudets uppgift?

Alla som är skattskyldiga i Sverige betalar en begravningsavgift. Denna avgift ska täcka kostnaderna för begravningsverksamheten i Sverige. Staten har gett Svenska kyrkan uppdrag att hantera detta. Staten har dessutom utsett ett begravningsombud i varje kommun. Begravningsombudets uppgift är att se till så att pengarna från begravningsavgiften endast används till begravningsverksamhet och att ta till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Vem utser begravningsombudet?

Länsstyrelsen i respektive län utser begravningsombudet i varje kommun, på förslag från kommunfullmäktige. 

Samtliga kyrkliga församlingar och samfälligheter inom Ängelholms kommun ingår i Ängelholms begravningsombuds geografiska verksamhetsområde.

När kan du kontakta begravningsombudet?

Du kan kontakta begravningsombudet om du som ickemedlem i Svenska kyrkan anser att dina intressen i frågor som berör begravningsverksamheten inte tillgodoses eller när du har frågor som rör möjligheterna till en begravning som inte ska utföras i Svenska kyrkans regi.

Kontaktuppgifter till Ängelholms kommuns begravningsombud hittar du här.

Det går också bra att skicka ett brev till:

Begravningsombudet i Ängelholms kommun 
Stadshuset
262 80 Ängelholm

Sidan granskad den 3 juni 2015.

Allmän information

Aktuella arbeten

Visste du att Stadsbiblioteket i Ängelholm finns som 3D-modell i Google Earth?