Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Värdighetsgarantier

Sedan 2011 finns en bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Den nya bestämmelsen innebär att äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Som ett sätt att tillämpa den nya nationella värdegrunden har Ängelholms kommun arbetat fram lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

Syftet med de lokala värdighetsgarantierna är att tydliggöra för de äldre, deras anhöriga och övriga medborgare vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen i kommunen. Värdighetsgarantierna ska säkra kvaliteten i äldreomsorgen och bidra till att skapa bättre förutsättningar för ett värdigt liv och välbefinnande för de äldre. I utvecklingsarbetet med att ta fram värdighetsgarantierna deltog samtliga medarbetare inom äldreomsorgen, politiker och företrädare för de äldre.

Våra värdighetsgarantier i punktform

Kommunala och privata verksamheter inom Ängelholms kommuns äldreomsorg garanterar kunder och vårdtagare:

1.       En kontaktman inom en vecka

En kontaktman är en medarbetare inom omvårdnadspersonalen som kommer hem till dig. Denna person ansvarar för att samordna och planera dina insatser tillsammans med dig. Vid behov ges du möjlighet att byta kontaktman.

2.      Våra medarbetare ska visa legitimation

Personalen som besöker dig ansvarar för att uppvisa tjänstelegitimation. På våra boenden bär personalen namnbrickor. Denna legitimation styrker att personalen arbetar inom eller på uppdrag av Ängelholms kommun. Vi ser uppvisande av legitimation som en del av tryggheten och det goda bemötandet.

3.      Upprättande av en genomförandeplan inom två veckor

Inom två veckor från uppstart av insats har vi, tillsammans med dig, utfört en planering av dina insatser från oss. Denna planering är en överenskommelse om vad, när och hur du ska få din hjälp. I vårt dagliga arbete tar vi hänsyn till dina aktuella behov för dagen.

4.      Delaktighet i alla beslut, utifrån beviljade insatser

Du är delaktig i alla beslut som rör dig som enskild person. Detta gäller beslut som påverkar dina beviljade insatser. Vi anser att detta är en del av det goda bemötandet och uppvisandet av respekt för varje enskild individ.

5.      Samverkan med för vårdtagaren/kunden betydelsefulla personer

Med ditt samtycke samverkar vi vid behov med dina anhöriga, din läkare, din sjuksköterska och andra betydelsefulla personer för dig. Vi anser att samverkan är en förutsättning för en god vård och omsorg. Självklart är beslutet ditt och vi anpassar oss efter detta. Inom våra verksamheter värdesätter vi en god dialog och på våra boenden bjuder vi in till regelbundna anhörigträffar.

6.      Genomgång av kunden/vårdtagarens genomförandeplan vid förändrade behov

Tillsammans med dig utför vi en genomgång av planeringen av dina beviljade insatser. Detta innebär en ny överenskommelse utifrån ditt behov gällande vad, när och hur du ska få din hjälp. Denna genomgång utförs minst varje halvår och vid behov.

Är du inte nöjd med värdighetsgarantierna?

Är du inte nöjd med hur vi uppfyller våra värdighetsgarantier? Här kan du läsa om hur du går tillväga för att informera oss om saker och ting inte fungerar som de ska.

Sidan granskad den 6 april 2018.

Kontakt

Kundtjänst
Tel. 0431-870 00
This is an email address 

Äldrelotsen
Tel. 0431-46 80 80 

Kontaktperson

Lena Östholm, verksamhetsutvecklare/controller
This is an email address

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att man behöver bygglov för att bygga mur och plank?