Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kundval inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem

Ängelholms kommun tillämpar kundval i hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV.

Det innebär att du som har ett beslut från en biståndshandläggare om hemtjänst eller andra servicetjänster har möjlighet att välja vem som skall utföra insatserna – kommunens hemtjänst eller en privat utförare som har godkänts av kommunen.

Här gäller inte det egna valet

Kommunen ansvarar som tidigare för:

  • Hemsjukvård
  • Alla insatser mellan 22.00 – 07.00
  • Trygghetslarm dygnet runt
  • Matdistribution av ordinerad specialkost
  • Anställning av kontaktperson
  • Eventuell anhöriganställning
  • Övergripande anhörigstöd
  • Uppsökande verksamhet

Att välja leverantör

Under länken Vem utför din hemtjänst hittar du ditt hemvårdsområde. Där presenteras de olika utförarna och vilka insatser de utför.

Din biståndshandläggare eller kommunens kundtjänst kan alltid ge dig aktuell information om vilka valmöjligheter som finns där du bor. Det är också biståndshandläggaren som tar kontakt med utföraren när du gjort ditt val.

Du kan avstå från att välja. Du som avstår från att välja får tilldelat dig en utförare utifrån en upprättad turordningslista, där samtliga godkända utförare, inklusive den kommunala hemtjänsten, finns med.

Att byta utförare

Du har alltid möjlighet att byta utförare. Alla omval sker via din biståndshandläggare eller kommunens kundtjänst med högst 14 dagars varsel.

Hur påverkas min avgift?

Din hemtjänstavgift är densamma oavsett om du väljer kommunens hemtjänst eller någon annan utförare. Det är kommunen som skickar faktura på avgiften oavsett vem som levererar tjänsten.

Uppehåll och avbeställning

För planerad frånvaro behöver du inte betala avgift, till exempel när du ska resa bort, hälsa på närstående eller liknande.

Avbeställningen ska göras sju dagar före första frånvarodagen och tre dagar före avtalad leverans av mat.

Vid frånvaro till exempel sjukhusvistelse när annan vårdgivare tar ut avgift behöver du inte betala avgift till kommunen.

Tilläggstjänster

Privata utförare kan erbjuda tilläggstjänster det vill säga tjänster utöver biståndsbeviljade insatser.

Om du vill köpa tilläggstjänster beställer och betalar du dessa tjänster direkt till företaget enligt deras prislista.

Vart vänder jag mig med frågor?

Kontakta Kundtjänst
Tel: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål vänder du dig i första hand direkt till utföraren.
Du kan även vända dig till kommunens Kundtjänst Tel 0431-870 00 eller skriftligt till:

Ängelholms kommun
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Sidan granskad den 3 april 2018.

Kontakt

Kundtjänst
Tel. 0431-870 00
This is an email address 

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att handläggning av bygglov och planer regleras av Plan- och bygglagen?