Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Ny plan för Sibirientunneln klubbades av kommunstyrelsen

31 januari 2018

Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen att anta en detaljplan som kommer att möjliggöra att flytta Sibirientunneln norrut samt omdragning av befintlig gång- och cykelväg i området. Planen är nödvändig för att säkra trafiksäkerheten i området som kommer påverkas när det ska byggas dubbelspår på tågsträckan mellan Ängelholm och Maria i Helsingborg. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en flytt av befintlig tunnelpassage (Sibirientunneln) norrut samt omdragning av befintlig väg och gång- och cykelväg i området som omfattar Sibirientunnen, del av Sibirienvägen, Västesjögatan och Kulltorpsvägan. 

Detaljplanen i korthet: 

  • Att de åtgärder som finns med i Trafikverkets järnvägsplan kan genomföras. 
  • Att befintlig tunnel flyttas norrut. 
  • Att Sibirienvägen samt gång- och cykelvägen dras om och får en bättre (mindre) lutning och en ökad fri höjd. 
  • Att korsningen Västersjögatan/Kulltorpsvägen flyttas längre söderut. (Detta är en direkt konsekvens av att lutningen på Sibirienvägen minskas.) 
  • Ny och förbättrad infart till BMX-banan samt ny infart till BMX-banans tillfälliga parkering öster om Sibirienvägen.

Tillgängligheten samt trafiksäkerheten i Sibirientunnen är i dagsläget inte tillräckliga. För att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten behöver tunnelpassagen flyttas och vägen dras om. Enligt planen ska tunneln rivas och flyttas norrut. Nuvarande plats ska regleras till naturmark.

Illustrationen visar ny sträckning för väg och gång- och cykelväg i förhållande till befintlig sträckning.

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplanen för Ängelholm 3:128, 5:1 m fl.

Sidan uppdaterad den 31 januari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att vi hade 236 evenemang under jubileumsåret 2016?