Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Planprogrammet för stationsområdet till kommunfullmäktige

11 oktober 2017

Den 11 oktober antog kommunstyrelsen planprogrammet, parkeringsstrategin och värdeplanen för Stationsområdet. Nu ska kommunfullmäktige ta ställning i ärendet i slutet av månaden. När samtliga formella beslut är fattade kommer planprogrammet ligga till grund för kommande detaljplaner i Stationsområdet.

Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över Stationsområdets utveckling för att fastlägga intentionerna för markanvändningen inom området. Planprogrammet prövar förutsättningarna för uppförande av bebyggelse i form av bostäder, verksamheter, handel och service. Målet är att utveckla Stationsområdet till en attraktiv stadsdel med stadsmässig bebyggelse. Att skapa en smidig, säker och tydlig bytesnod kring stationen. Att stärka stadsdelens övergripande gatu- och grönstruktur för att öka tillgängligheten i området, samt att förbättra och förtydliga kopplingen mellan stad och hav. Området ska utvecklas med sikte på hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna planprogrammet för Ängelholm 3:136 m fl, Stationsområdet, samt

att godkänna parkeringsstrategi för Stationsområdet.

att anta värdeplanen Hållbar stadsdel stationsområdet.

att ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att ta fram en handlingsplan kopplad till värdeplanen.

Här kan du läsa mer om Stationsområdet

Läs sammanfattningen av förslaget till planprogrammet och värdeplan en här (PDF öppnas i nytt fönster)

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar även för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Läs mer om kommunstyrelsen här

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:

Måndag-torsdag: 07.30-17.00

Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm är Skånes tredje Fairtrade City?