Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Ny utredning visar på alternativ för Ängelholms framtida trafiksituation

17 januari 2018

Frågan om en förbindelse väster om Ängelholm har diskuterats flitigt och länge. Nu visar en ny trafikutredning på hur olika alternativ för en västlig trafiklänk kan påverka trafiksituationen i framtiden för kommunen. 

Att planera trafiken i en kommun är ingen enkel sak. I synnerhet inte i en växande kommun som Ängelholm. År 2037 räknar man med 53 000 invånare i kommunen som tillsammans kommer att göra 190 000 bilresor per år.

Och det är just år 2037 som man har haft som målbild i utredningen om ’Västra Länken’, en trafikutredning med syfte att se vilka konsekvenser, nyttor och kostnader en trafikförbindelse väster om staden kan ha och om en sådan västlig länk kan bidra till att avlasta mängden trafik på Nybrogatan.

– Vi ser att det finns ett behov av att avlasta trafiken i centrum, inte minst med tanke på den ökade trafiken som det nya stationsområdet kan komma att bidra med, säger Jonas Henriksson, projektchef i Ängelholms kommun.

Redan under förra mandatperioden 2010-2014 diskuterades en förbindelse väster om staden. Då utreddes en förlängning av Klippanvägen över Rönne å inom ramen för ”Trafikplan för Ängelholm 2011-2020”. Efter valet 2014 har trafikfrågan behandlats i en fullmäktigeberedning som lämnade en slutrapport i november 2016 ”Vision för trafikutvecklingen i Ängelholm”. Planen för slutrapporten innehåller sex utredningsprojekt, varav det ena är ”Västra länken”.

I den nya utredningen presenteras åtta alternativa trafikdragningar, fem i norr och tre i söder. Alla alternativen är tekniskt genomförbara även om det finns andra aspekter som kan spela in. 

– Men man ska ha med sig att samtliga alternativ medför miljökonsekvenser av olika grad och bullerpåverkan. Dessutom är dragningarna kostsamma, säger Jonas Henriksson.

 

Norra Alternativ i utredningen

 • Havsbaden
 • Västkustparallen
 • Varsvägen - Västkustbanan
 • Varvsvägen - Reningsverksvägen
 • Haradal

Södra alternativ i utredningen

 • Boställsgatan
 • Tivoligatan
 • Kullstorpsvägen

Av de alternativen som har studerats är det endast kombinationen Havsbaden/Boställsgatan som minskar trafiken på Nybrogatan till under dagens nivåer även i framtiden, något som varit en målbild för utredningen. 

Några övriga reflektioner från utredningen är att:

 • Nya trafikleder ökar trafiken och leder till mer bilkörning.
 • Det finns många nya synsätt på trafikplanering, till exempel på grund av klimatörändringar.
 • Hållbart resande blir alltmer viktigt med ökad kollektivtrafik och fler gång- och cykelbanor. 

– I utredningen finns en del alternativ som vi inte kan avfärda innan vi har hunnit att titta på dem ordentligt och nu har vi bra underlag för framtida diskussioner. Det finns många intressanta aspekter, inte minst synen på att en ny trafikled inte automatiskt minskar trafiken på ett annat ställe, säger Åsa Larsson (S). 

– Här har vi alla alternativ som vi diskuterat under de senaste åren samlade, bortsett från Klippanvägens förlängning som jag saknar. Här finns en del lösningar, men ingen lösning är heltäckande. För mig är det självklart att vi ska bygga det som löser uppgiften bäst de kommande åren, säger Robin Holmberg (M). 

Robin Holmberg (M) och Åsa Larsson (S)

 

Mikael Fritzon, chef för huvuduppdrag Samhälle och Jonas Henriksson, projektutvecklingschef

 

Sidan uppdaterad den 17 januari 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm har en Lergöksorkester?