Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Aktuella upphandlingar och tilldelnings-beslut i Ängelholms kommun

Ängelholms kommun ska annonsera alla upphandlingar som överstiger ett värde av 100 000 SEK. Kommunens annonserade upphandlingar hittar du i högerspalten

De tilldelningsbeslut kommunen har fattat i olika upphandlingar finns också i högerspalten.

Upphandlingar med låga kontraktsvärden kallas direktupphandlingar. En direktupphandling kan genomföras utan ett fullständigt skriftligt förfrågningsunderlag och kan t ex hanteras via e-post. Beloppsgränsen för när en direktupphandling får genomföras fastställs i lag. Upphandlingar enligt LOU till ett värde understigande 534 890 SEK, och enligt LUF understigande 993 368 SEK, kallas direktupphandlingar
 
Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen hanteras lite olika beroende på kontraktsvärdet. Valet av upphandlingsform styrs av något som kallas tröskelvärde. Aktuella tröskelvärden hittar du här:

Gemensamma regler

Gemensamt för alla upphandlingar utom för direktupphandlingar är kravet på ett skriftligt förfrågningsunderlag som ska annonseras i en nationellt tillgänglig databas. Upphandlingar som överstiger tröskelvärdet ska också annonseras ut inom hela EU. Vid dessa upphandlingar krävs också alltid skriftliga svar ifrån den som vill lämna anbud.
Du hittar mer information om hur upphandlingar går till "Guide till upphandling" i vänstermenyn.

Sidan granskad den 6 mars 2018.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att Ängelholms kommun finns på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram?