Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Dricksvatten

Livsmedelsverksamheter som försörjs av egen dricksvattenanläggning/brunn, omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Föreskrifterna gäller dessutom för offentliga verksamheter som t.ex. camping,  bed & breakfast, restaurang och skola.

I verksamheten ska det finnas ett provtagningsprogram som ska godkännas av myndighetsnämnden. Provtagningsprogrammet ska beskriva vilka prover som ska tas och hur ofta provtagning ska ske. Antalet prover som ska tas regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter, se länk till höger.

Provtagning och analyser av vattnet får du som verksamhetsutövare själv sköta och bekosta. Det finns två laboratorier i Sverige som är godkända att analysera vattenprover Alcontrol och Eurofins. På deras hemsidor finns information om priser och hur du ska gå tillväga. Båda laboratorierna har särskilda portaler för provtagning och information för dig som har egen brunn. Det är viktigt att veta att den bedömning som man hänvisar till här är den som gäller för privata brunnar som regleras av en annan lagstiftning. När du kontaktar laboratoriet och skickar in dina vattenprover är det därför viktigt att du talar om att bedömningen av analysen ska göras enligt SLVFS 2001:30. Se vidare information på länkarna till höger.

Sidan uppdaterad den 6 september 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Åsikten är till för synpunkter om till exempel den kommunala servicen, för beröm och för förslag på hur Ängelholms kommun kan bli bättre.

 

Felanmälan - Anmäl fel och faror på kommunala anläggningar, till exempel ett potthål i gatan eller en trasig gunga på en lekplats.

Visste du att Kenny Jönsson kommer från Ängelholm?