Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Avgifter

Alla verksamheter betalar en avgift för registrering/godkännande, en årlig kontrollavgift samt en avgift vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.

Registrering/godkännande

För handläggning av registreringen/godkännandet tar myndighetsnämnden ut en avgift som grundar sig på en taxa som är bestämd av kommunfullmäktige. Taxan höjs vid årsskiftet med motsvarande ökning i konsumentprisindex. För registrering motsvarar avgiften en timme medan det för godkännande beror på vilken riskklass verksamheten placeras i och hur många kontrolltimmar detta genererar. Läs vidare om myndighetsnämndens taxor under relaterad information här till höger.

Årlig kontrollavgift

Alla livsmedelsverksamheter placeras in i olika riskklasser. Modellen består av tre delar; riskmodul, erfarenhetsmodul samt informationsmodul.

  • Riskmodulen reglerar riskklassen som beror på vilka livsmedel verksamheten hanterar, hur stor verksamheten är och om livsmedel produceras till känsliga målgrupper som till exempel små barn och äldre.
  • Erfarenhetsmodulen reglerar den erfarenhetsklass verksamheten är placerad i beroende på resultatet efter utförda inspektioner och revisioner.
  • Informationsmodulen innebär ett tillägg i kontrolltid för de som märker förpackade varor eller utformar märkning och presentation. Syftet med den delen av kontrollen är att motverka att konsumenter blir lurade eller vilseledda.

Varje modul ger riskpoäng som sedan ligger till grund för hur många kontrolltimmar verksamheten kommer att få. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

Faktura för den årliga kontrollavgiften skickas ut i början av varje år. Det är därför viktigt att du hör av dig till kommunen då verksamheten upphör eller byter ägare.

Avgift för extra kontroll

Vid bristande efterlevnad, till exempel då det under en inspektion har funnits avvikelser som leder till att kommunen behöver göra en extra kontroll eller när ett livsmedelsprov inte har varit bra och nya prov måste tas, debiteras verksamheten för de extra timmar som har lagt på arbetet.  

Sidan uppdaterad den 6 september 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholm redan på 1880-talet började bli känt som brunns- och badort?