Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Förskola

Skollag och läroplaner är de främsta styrdokumenten som ska följas och tillämpas i den pedagogiska verksamheten, oavsett om den bedrivs av kommunen eller någon annan.

Kommunen är ytterst ansvarig för att barn som är folkbokförda i kommunen erbjuds plats i förskola respektive skolbarnsomsorg. Sådan verksamhet kan också anordnas av enskilda. Kommunen tar emot ansökningar om att driva fristående förskola, skolbarnsomsorg eller pedagogisk verksamhet och har skyldighet att godkänna dessa om de uppfyller kraven i de fastställda riktlinjerna.

Godkännande

För att yrkesmässigt få bedriva fristående verksamhet behövs ett godkännande. Den kommun där verksamheten ska bedrivas godkänner verksamheten om den uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Läroplan och skollag ligger till grund för godkännandet.

Ändras en verksamhet helt eller väsentligt eller flyttas måste nytt tillstånd sökas. Om en verksamhet startar utan godkännande utgår inget ekonomiskt bidrag.

Tillsyn

Fristående verksamhet står under tillsyn av kommunen som därmed har rätt att inspektera verksamheten, inhämta upplysningar, samt ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Om missförhållanden råder får kommunen förelägga den som har ansvaret att avhjälpa missförhållandena. Godkännandet får återkallas om missförhållandena är allvarliga och ingen rättelse sker.

Bidrag

Först då kommunen godkänt en verksamhet kan ekonomiskt bidrag betalas ut.
Kommunen fastställer årligen bidragets storlek och villkoren för detta.

Villkor

Ett antal villkor ska vara uppfyllda för att få starta fristående verksamhet. Bland annat följande:

  • Kvalitet och säkerhetskrav
  • Godkända lokaler
  • Service
  • Årsredovisning
  • Val av revisor
  • Försäkringar

Ansökan

För verksamhetsstart från och med höstterminen ska ansökan vara inlämnad senast 31 mars samma år och för start från och med vårterminen ska ansökan vara inlämnad senast 31 augusti året innan.

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2010.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Jill Johnson hade den största publiken under jubileumsåret? (över 5000 st)