Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är enligt Lagen om skydd mot olyckor skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. För att uppfylla dessa krav ska ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas under hela den tid som byggnaden eller anläggningen används.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. En viktig del är att klargöra ansvarsförhållanden mellan fastighetsägaren, nyttjanderättshavare och eventuella entreprenörer gällande brandskyddet.

När räddningstjänsten gör tillsyn av det skadeförbyggnade arbetet på en verksamhet utgår man från det systematiska brandskyddsarbetet. Till sin hjälp i tillsynsarbetet finns en mall framtagen av samtliga kommuner i Skåne nordväst där frågor ställs kring de sju huvudrubrikerna.

För vägledning om hur SBA bör bedrivas kan du läsa allmänna råd och kommentarer om SBA.
 
Som hjälp i ert systematiska brandskyddsarbete kan följande sju rubriker med underrubriker användas:

  1. Ansvar Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig? Vilka personer medverkar i brandskyddsarbetet?

  2. Organisation Den som ansvarar ska till sin hjälp ha en organisation som motsvarar riskbild och storlek på verksamheten. Funktionerna skall ha tydliga arbetsuppgifter som är kända ute i verksamheten.

  3. Utbildning Personalen behöver utbildning och övning för att organisationen ska fungera. Vilken kompetens behövs? Planera utbildningar och återkommande övningar.

  4. Instruktioner och rutiner Finns det regler och rutiner för rökning, heta arbeten, hantering av  brandfarlig vara eller andra brandrisker? Tag fram rutiner för detta.

  5. Brandskyddsbeskrivning Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.

  6. Kontroll och underhåll För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, till exempel prov av brand- och utrymningslarm, utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar etc. Upprätta checklistor.

  7. Uppföljning För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskyddet som dokumentationen kontrolleras och följas upp regelbundet.

Sidan granskad den 15 september 2011.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att man behöver bygglov för att bygga mur och plank?