Ängelholms varumärke Ängelholms varumärke Webbkamera på stortorget

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Lediga jobb i kommunen

Ängelholms kommun med 40 000 invånare finns i Skånes nordvästra del, med det mesta och bästa runt hörnet. Vår nära 500 år gamla stad erbjuder idag sina invånare mycket god samhällsservice till en av landets lägsta skattesatser.

Här finns både rekreation och puls, inte minst närheten till havet skänker oss mycket nöje. Cirka 3000 personer driver idag kommunen framåt inom våra olika verksamheter.

Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Ängelholms kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare. Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.

Vi behöver rekrytera ett flertal medarbetare de närmaste åren inom företrädesvis områdena vård/omsorg och barn/utbildning, men även på det tekniska området. Vi arbetar aktivt för att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

Just nu söker vi:

 

 • Projektledare Infrastruktur
  Uppdraget innebär att man driver projekten från start och hela vägen fram till färdigställande och överlämnande till förvaltning med optimal kvalité…
 • Va-ingenjör
  Du kommer själv att driva mindre VA-projekt som VA-saneringar som initieras av vår Driftavdelning från utredning till entreprenad …
 • 1-7 lärare till Hjärnarps Ro 20 augusti

  Söndrebalgs skola är en skola med positivt klimat där vi utmanar eleverna så att de når mycket bra resultat. Pedagogerna på skolan är utvecklingsbenä....

 • Personlig assistent 21 augusti

  Ängelholms kommun söker personliga assistenter. Verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning är till för personer som har en funktionsnem...

 • Skolintendent till Strövelstorps Ro 20 augusti

  I uppdraget ansvarar du för förekommande arbetsuppgifter vid rektorsområdets expedition såsom; personal/barn/elevuppföljning, budgetarbete/uppföljning....

 • Förskollärare/resurspedagog till Strövelstorps skola 27 augusti

  Strövelstorps rektorsområde söker dig med ett professionellt förhållningssätt till ditt pedagoguppdrag. Du är förskollärare alt fritidspedagog eller l ...

 • Vikarierande Arbetsledare gata/park 25 augusti

  Du kommer att ansvara för arbetsledning inom områdena parkskötsel och gatudrift som vikarie till vår ordinarie arbetsledare som går på föräldraledighe ...

 • Rektor/förskolechef till Södra Utmarkens Ro 2 september

  Vi söker en skicklig, kommunikativ rektor/förskolechef med god insikt i sitt ledarskap. I samarbete med din rektorskollega driver och utvecklar du det....

 • Förskolechef till Villanskolans och Södra Utmarkens Ro 2 september

  Vi söker en skicklig, kommunikativ förskolechef med god insikt i sitt ledarskap. I samarbete med dina rektorskollegor driver och utvecklar du det peda....

 • Undersköterskor till timvikariepool äldreomsorgen 18 april

  Som vikarie kommer du att ingå i en vikariepool. Att vara med i vikariepoolen innebär att du ibland med kort varsel får arbeta allt från några timmar ....

Allmän information

Aktuella arbeten

Visste du att handläggning av bygglov och planer regleras av Plan- och bygglagen?