Ängelholms varumärke Ängelholms varumärke Webbkamera på stortorget

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Lediga jobb i kommunen

Ängelholms kommun med 40 000 invånare finns i Skånes nordvästra del, med det mesta och bästa runt hörnet. Vår nära 500 år gamla stad erbjuder idag sina invånare mycket god samhällsservice till en av landets lägsta skattesatser.

Här finns både rekreation och puls, inte minst närheten till havet skänker oss mycket nöje. Cirka 3000 personer driver idag kommunen framåt inom våra olika verksamheter.

Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Ängelholms kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare. Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.

Vi behöver rekrytera ett flertal medarbetare de närmaste åren inom företrädesvis områdena vård/omsorg och barn/utbildning, men även på det tekniska området. Vi arbetar aktivt för att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

Just nu söker vi:

 • Lärare i svenska/franska till Strövelstorps rektorsområde 10 oktober

  Vi söker dig ny medarbetare, legitimerad lärare alternativt behörig i väntan på legitimation till vikariat för en av våra lärare, i svenska och fransk ...

 • Lärare i slöjd med inriktning textil till Strövelstorps rektorsområde 15 oktober

  Du är en positiv kraft och ser alla elever som en tillgång. Du har lätt för att samarbeta och arbetar målinriktat. Du är lyhörd, lösningsorienterad oc ...

 • Specialpedagog/Speciallärare till Strövelstorps rektorsområde 15 oktober

  Vi söker ny medarbetare, specialpedagog/ speciallärare i syfte att komplettera den lokala elevhälsoorganisationen. Specialpedagoger, speciallärare, ku ...

 • Fritidspedagog till Villanskolan 16 oktober

  Villanskolans rektorsområde ligger centralt beläget i Ängelholm. Våra inbjudande utemiljöer omgärdas av stora grönområden. Det är gångavstånd till jär ...

 • Lärare 1-7/tidigarelärare till Villanskolan 14 oktober

  Ditt uppdrag blir att tillsammans med arbetslaget i åk 1 skapa de bästa förutsättningar för att varje barn ska lyckas i sitt lärande. På Villanskolan ...

 • Socialsekreterare till vuxengruppen, Myndighetsenheten IFO 10 oktober

  Socialförvaltningen i Ängelholms kommun genomgick i början av året en genomgripande förändring där öppenvård/verkställighet separerades från myndighet ...

 • Förskollärare till Nya Kungsgårdens förskola 16 oktober

  Vi söker en ny kollega till Nya kungsgårdens förskola. Vi har två avdelningar och barnen är från 1 - 4 år. Vi söker dig som är en framåt och drivande ....

 • Lärare i Svenska och Engelska till Ängelholms gymnasieskola 14 oktober

  Undervisning och annat pedagogiskt arbete inom Svenska, och engelska vid Vallhall college. Verksamheten är organiserad i arbetslag. Arbetslagen har ...

 • Enhetschef 17 oktober

  Från och med januari 2014 har Ängelholms socialförvaltning valt att separera områdena myndighetsutövning genom en samlad myndighetsenhet och öppenvård ...

 • Chef för planavdelningen/biträdande stadsarkitekt 20 oktober

  Ängelholm befinner sig i ett expansivt skede med många spännande och utmanande projekt framför oss som till exempel utveckling av stationsområdet och r...

 • Kommunikationschef 30 oktober

  I din roll kommer du att driva och utveckla kommunens interna och externa kommunikationsarbete samt ansvara och utveckla de övergripande strategierna r...

 • Undersköterska vid Demenscentrum 24 oktober

  Demenscentrum i Munka-Ljungby söker dig som kan följa oss i vår värld. Vi arbetar för att det ska vara lugnt och fridfullt för våra vårdtagare, men l ...

 • Rektor till Ängelholms gymnasieskola 21 oktober

  Det rektorsområde vi nu söker ny rektor till innefattar: • Tre av Gymnasiesärskolans nationella program: Programmet för administration, handel och v ...

 • Hjärnarps nya förskola söker förskollärare 28 oktober

  Hjärnarps förskola kommer att stå färdig i januari 2015 och nu söker vi efter förskollärare som vill vara med och bygga framtidens förskolan i Kunskap ...

 • Förskollärare till Möllebackens förskola 21 oktober

  Vi söker en förskollärare till Möllebackens förskola i Munka-Ljungby Rektorsområde. Munka-Ljungby är ett samhälle som ständigt växer och är beläget s ...

 • Lärare i Ma/NO/SO till Magnarps skola 28 oktober

  Magnarps skola har ca 300 elever fördelade i årskurserna F-9. I tjänsten ingår undervisning i ämnena matematik, NO och SO för elever i årskurserna 4- ...

 • IT-adminstratör till Villanskolan 28 oktober

  IT-administratör med tekniskt kunnande och pedagogisk erfarenhet från förskola och skola.

 • Socialsekreterare inom Integration 24 oktober

  Individ- och familjeomsorgen (IFO) är indelad i fyra verksamhetsområden Försörjningsstödsenheten, Boendeenheten, Stöd och behandlingsenheten, Myndighe ...

 • Förskollärare till ny förskola i Skälderviken 29 oktober

  Vi söker nya förskollärare till Skälderviken och vår nya förskola Gläntan. Vi är belägna norr om Ängelholm, med fantastska möjligheter till utevistel ...

 • Chef för Arkitektur & Teknik 30 oktober

  Inom huvuduppdraget Samhällsutveckling söker vi nu en drivande och inspirerande ledare till Arkitektur & Teknik. I din roll får du ett helhetsansv ...

 • Kultur- och fritidschef 30 oktober

  Inom huvuduppdraget samhällsutveckling söker vi nu visionär ledare som vill driva och utveckla Ängelholms kultur- och fritidsliv. Som kultur- och f ...

 • Boendesamordnare 29 oktober

  Boendeenheten Ifo Socialförvaltningen söker en Boendesamordnare. Som boendesamordnare ingår du i ett team och arbetar konkret och praktiskt med sa...

 • Undersköterskor till timvikariepool äldreomsorgen 10 oktober

  Som vikarie kommer du att ingå i en vikariepool. Att vara med i vikariepoolen innebär att du ibland med kort varsel får arbeta allt från några timmar ....

Allmän information

Aktuella arbeten

Visste du att Ängelholm har över 90 butiker varav 35 med mode?