Ängelholms varumärke Ängelholms varumärke Webbkamera på stortorget

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Lediga jobb i kommunen

Ängelholms kommun är belägen i Skånes vackraste del kring Skälderviken. Kommunen har 40 000 invånare och människor lockas hit av natur, kultur, trygghet och en stor framtidsoptimism. Ängelholms kommuns värdegrund vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft. Ängelholm har ett brett näringsliv och ett mycket gott företagsklimat. Såväl den kommersiella som offentliga servicenivån är hög och kommunen ingår i en synnerligen dynamisk region i nordvästra Skåne.

Ängelholms kommun befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede och från och med den 1 januari 2015 har vi en helt ny organisation – Sveriges första utvecklings- och serviceorganisation inom den kommunala sektorn. I den är medborgarnas behov utgångspunkten och i den pågår ett ständigt förbättringsarbete av den kommunala servicen. Stukturen bygger på tre huvuduppdrag och servicestöd. Ängelholm är platsen för dig!

Just nu söker vi:

 • Boendesamordnare sommarvikarie 12 februari

  Boendeenheten Ifo Lärande och familj söker en vikarierande Boendesamordnare. Som boendesamordnare ingår du i ett team och arbetar konkret och prak...

 • Specialpedagog/logoped 11 februari

  Elevhälsan söker erfaren specialpedagog med inriktning tal och språk samt läs och skriv alt logoped med pedagogisk erfarenhet. Du ingår i PPR och arbe ...

 • Boendestödjare sommarvikariat 20 februari

  Individanpassat boendestöd som t ex självständighetsträning, myndighetskontakter, läxläsning mm. Målgruppen är företrädesvis ungdomar och personer bos ...

 • Integrationshandledare 13 februari

  Vår verksamhet växer och vi kommer under våren att öppna ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn. Vi söker därför dig som vill arbeta som Integ ...

 • Konstpedagog och verksamhetsansvarig Galleri Moment 23 februari

  Arbetet innebär att ansvara för den löpande verksamheten på Galleri Moment, exempelvis hängning av utställningar, produktion av affischer och verniss ...

 • Fritidspedagog till Strövelstorps rektorsområde 19 februari

  Strövelstorps rektorsområde söker dig med ett professionellt förhållningssätt till ditt lärande uppdrag. Du är lärare i fritidshem, fritidspedagog, fö ...

 • Skolöverläkare till Ängelholms kommun 28 januari

  Organisatoriskt tillhör du Elevhälsans medicinska resurs och är centralt placerad men med tjänstgöring på kommunens alla skolor. Du arbetar med hälsof ...

 • Rektor till Ängelholms gymnasieskola 27 februari

  Det rektorsområde vi nu söker ny rektor till innefattar: • Ekonomiprogrammet • Estetiska programmet • Handels- och administrationsprogrammet • Han ...

 • Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik 27 februari

  Förekommande sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård på vårdboende.

 • Samordnare till Bo bra hemma (hemtjänst) 13 februari

  Som samordnare kommer du att ha en central roll i Bo bra hemma syds verksamhet och utgöra en betydelsefull resurs i arbetet med att planera, genomföra ...

 • 2 Fritidspedagoger/lärare i fritidsverksamheten 6 mars

  Vi söker två pedagoger som har sitt uppdrag i fritidsverksamheten Skogen. Tjänsternas omfattning är 75% - 100% och gäller från ht 2015. Fritidsverk ...

 • Lärare i engelska 80 % i åk 3-6, Errarps skola 6 mars

  Errarps skola söker en lärare i engelska i undervisningen av elever från åk 3 till åk 6, från ht 2015. Errarps skola ligger i norra delen av Ängelhol ...

 • Planarkitekt till planenheten, Samhällsutveckling 17 februari

  Rollen som planarkitekt innebär bland annat att såväl självständigt som i team handlägga alla typer av detaljplaner samt delta i andra stadsbyggnadsu ...

 • Specialpedagog/speciallärare till Kungsgårdsskolan 12 februari

  Pedagogiska utredningar, läs-och skrivutredningar, specialundervisning i mindre grupp. I tjänsten ingår eventuellt också ett samordningsansvar för s ...

 • Undersköterskor till timvikariepool äldreomsorgen 7 januari

  Som vikarie kommer du att ingå i en vikariepool. Att vara med i vikariepoolen innebär att du ibland med kort varsel får arbeta allt från några timmar ....

 • Undersköterskor semestervikariat 2015 17 februari

  Du kommer att arbeta med omvårdnad antingen vid vårdboende, demensboende, korttidsboende, hemtjänst eller vid trygghetsjouren. Omvårdnad innebär s...

 • Lärare i tyska 50 % till Hjärnarps rektorsområde 4 mars

  Söndrebalgs skola är en två-parallellig F-9 skola med ett positivt arbetsklimat. Skolan har gott rykte i byn och vi har de senaste åren nått mycket br....

 • Speciallärare/specialpedagog till Söndrebalgs skola i Hjärnarp 4 mars

  Söndrebalgs skola är en två-parallellig skola med ett positivt arbetsklimat. Skolan har gott rykte i byn och vi har de senaste åren nått mycket bra re....

 • Undersköterska till personal pool 5 mars

  Vill du ha ett utvecklande och roligt arbete där din insats verkligen gör skillnad? Som anställd kommer du att ingå i vår personalpool team. Att vara ....

 • Ma/No-lärare till Söndrebalgs skola i Hjärnarp 27 februari

  Vi har två No-tjänster på skolan så du har en kollega. Söndrebalgs skola är en F-9 skola där eleverna når bra resultat. Tjänsten är ett graviditetsvikg...

 • Fysioterapeut/Sjukgymnast 2 januari

  Dina arbetsuppgifter som legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut består av bedömning och utprovning av gång- och förflyttningshjälpmedel för personer fr ...

 • Arbetsterapeut 2 januari

  Dina arbetsuppgifter som legitimerad arbetsterapeut består av bedömning och utprovning av tekniska hjälpmedel för personer från 20 år och uppåt inom Ä ...

 • Enhetschefer inom Äldreomsorg - semestervikariat 20 februari

  Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som vikarierande chef och ledare inom Ängelholms kommuns äldreomsorg. Som enhetschef har du ett dele...

 • Lärare/timvikarier till grundskolan i Ängelholm 18 februari

  Vi söker dig som kan tänka sig stå uppsatt på vikarielistan inom skolväsendet i Ängelholms kommun. I de fall du blir uppringd är det oftast med kort v....

Allmän information

Aktuella arbeten

Visste du att en del av Kronoskogen numera är naturreservat?