Ängelholms varumärke Ängelholms varumärke Webbkamera på stortorget

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Lediga jobb i kommunen

Ängelholms kommun är belägen i Skånes vackraste del kring Skälderviken. Kommunen har 40 000 invånare och människor lockas hit av natur, kultur, trygghet och en stor framtidsoptimism. Ängelholms kommuns värdegrund vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft. Ängelholm har ett brett näringsliv och ett mycket gott företagsklimat. Såväl den kommersiella som offentliga servicenivån är hög och kommunen ingår i en synnerligen dynamisk region i nordvästra Skåne.

Ängelholms kommun befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede och från och med den 1 januari 2015 har vi en helt ny organisation – Sveriges första utvecklings- och serviceorganisation inom den kommunala sektorn. I den är medborgarnas behov utgångspunkten och i den pågår ett ständigt förbättringsarbete av den kommunala servicen. Stukturen bygger på tre huvuduppdrag och servicestöd. Ängelholm är platsen för dig!

Just nu söker vi:

 • Arbetsterapeut 22 december

  Dina arbetsuppgifter som legitimerad arbetsterapeut består av bedömning och utprovning av tekniska hjälpmedel för personer från 20 år och uppåt inom Ä ...

 • Byggnadsinspektör, vikariat 14 januari

  Vi söker nu en vikarierande byggnadsingenjör för ett vikariat med eventuell möjlighet till förlängning. Som byggnadsinspektör kommer du att handlägga e...

 • Förskollärare till Norregårdens förskola, 75% 21 januari

  Vi söker en ny kollega till vår förskola. Vi söker dig som är en framåt och drivande förskollärare, du kommer att vara en del av ett positivt och utve....

 • Förskollärare till Magnarps rektorsområde 28 januari

  I Magnarps RO skapar pedagogerna på förskolorna sin filosofi och arbetssätt utifrån olika pedagogiska inriktningar och forskning. Våra ledord är Jag k ...

 • Distriktssköterska/Sjuksköterska natt 22 januari

  Vill du arbeta inom kommunal hemsjukvård? Sedvanliga arbetsuppgifter för ssk/dsk natt. Tillsammans med kollega ansvarar du för kommunens HSL insatser.

 • Bygglovschef 13 januari

  Du kommer att leda bygglovsenheten som består av två byggnadsinspektörer och fem bygglovsarkitekter/-bygglovs¬handläggare. Enheten är en del av verksa ...

 • Kvalitetschef 30 december

  Inom kommunens Servicestöd söker vi nu en chef som ansvarar för verksamheten vid den nybildade kvalitetsenheten. Enheten har bland annat ansvar för ko ...

 • Personlig assistent 27 januari

  Ängelholms kommun söker personliga assistenter. Verksamhetsområde för personer med funktionsnedsättning är till för personer som har en funktionsnem...

 • Sjuksköterska 27 januari

  I vår verksamhet delar fem sjuksköterskor på hälso- och sjukvårdsansvaret för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i Ängelholms Ko ...

 • LSS-handläggare 22 januari

  Utredningsenheten inom Individ och familjeomsorgen ingår i huvuduppdrag Lärande och familj, Välfärdsnämnden, Ängelholms kommun. Utredningsenheten IF ...

 • Förskollärare till förskolorna i Munka Ljungby 21 januari

  Munka-Ljungby är beläget strax öster om Ängelholm. I dagsläget finns fyra förskolor med 15 avdelningar. Dessa förskolor har mycket gemensamt även om d ...

 • Sjuksköterska semestervikariat 27 januari

  I vår verksamhet delar fem sjuksköterskor på hälso -och sjukvårdsansvaret för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i Ängelholms Ko ...

 • USK till personal pool 14 januari

  Vill du ha ett utvecklande och roligt arbete där din insats verkligen gör skillnad? Som anställd kommer du att ingå i vår personalpool team. Att vara ....

 • Arbetsterapeut 28 januari

  Dina arbetsuppgifter som legitimerad arbetsterapeut består av bedömning och utprovning av tekniska hjälpmedel för personer från 20 år och uppåt inom Ä....

 • Socialsekreterare 29 januari

  Individ- och familjeomsorgen (IFO) är indelad i fem verksamhetsområden Försörjningsstödsenheten, Boendeenheten, Stöd och behandlingsenheten, Utredning ...

 • Sommarvikarier socialsekreterare 28 januari

  För att våra medarbetare skall få en välbehövlig semester söker vi vikarierande socialsekreterare inom samtliga enheter. (Försörjningsenheten/Stöd och...

 • Förskollärare till Skäldervikens rektorsområde 28 januari

  Vi söker en ny förskollärare till Skäldervikens förskolor. Vi är belägna norr om Ängelholm, med fantastiska möjligheter till utevistelse då skog och ...

 • Rektor till Rebbelberga rektorsområde 21 januari

  Vi söker en ny kollega till vårt skolledarteam. Vi är fyra skolledare i ett rektorsområde med förskola, familjecentral, pedagogisk omsorg, grundskola ....

 • Förskolechef till Rebbelberga rektorsområde 21 januari

  Vi söker en ny kollega till vårt skolledarteam. Vi är fyra skolledare i ett rektorsområde med förskola, familjecentral, pedagogisk omsorg, grundskola ....

 • Förskolechef till Södra Utmarkens rektorsområde 21 januari

  Södra Utmarkens rektorsområde med närhet till centrum, hav och skog är ett område som växer. Våra ledord Lek, Lär och Lyckas genomsyrar alla våra verkj...

 • Erfaren sjuksköterska/distriktssköterska 2 januari

  Förekommande sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård. Arbetet bedrivs i såväl ordinärt boende som på vårdboende. Semestervikariat fi....

 • Skolöverläkare till Ängelholms kommun 28 januari

  Organisatoriskt tillhör du Elevhälsans medicinska resurs och är centralt placerad men med tjänstgöring på kommunens alla skolor. Du arbetar med hälsof ...

 • Arbetsterapeut 2 januari

  Dina arbetsuppgifter som legitimerad arbetsterapeut består av bedömning och utprovning av tekniska hjälpmedel för personer från 20 år och uppåt inom Ä ...

 • Undersköterskor till timvikariepool äldreomsorgen 7 januari

  Som vikarie kommer du att ingå i en vikariepool. Att vara med i vikariepoolen innebär att du ibland med kort varsel får arbeta allt från några timmar ....

 • Fysioterapeut/Sjukgymnast 2 januari

  Dina arbetsuppgifter som legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut består av bedömning och utprovning av gång- och förflyttningshjälpmedel för personer fr ...

 • Undersköterskor semestervikariat 2015 29 januari

  Du kommer att arbeta med omvårdnad antingen vid vårdboende, demensboende, korttidsboende, hemtjänst eller vid trygghetsjouren. Omvårdnad innebär s...

Allmän information