Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) skall ägare till vissa byggnader eller anläggningar i skriftlig form lämna in en redogörelse om brandskyddet.

Den skriftliga redogörelsen berör byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan antas blir särskilt stora. Ansvaret för att brandskyddet i en byggnad eller anläggning är tillgodosett ligger alltid på fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.

Räddningstjänstens tillsyn syftar till att kontrollera att detta åtagande följs. Det är dock fastighetsägaren som har ansvar för att redogörelsen lämnas in och nyttjanderättshavaren är skyldig att lämna uppgifter till ägaren så att han kan fullgöra sin skyldighet.

Syftet med den skriftliga redogörelsen är främst att tydliggöra fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens ansvar för brandskyddet och att sammanfatta det brandskydd som finns. Den utgör också ett av bedömningsunderlagen i tillsynsarbetet.

De byggnader och verksamheter som skall lämna in skriftlig redogörelse finns inom:

  • Vård
  • Skola
  • Hotell
  • Industri
  • Samlingslokaler
  • Byggnader med kulturhistoriska värden
  • Byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand

Exakt vilka byggnader och verksamheter som berörs av kravet på skriftlig redogörelse redovisat i Räddningsverkets föreskrift.

Mer information om de allmänna råd som Räddningsverket ger kan du läsa i de dokument som finns listade under relaterad information i högerspalten. 

I Ängelholms kommun kan man lämna den skriftliga redogörelsen digitalt via webbplatsen www.skriftligredogorelse.se, för inloggningsuppgifter till webbplatsen kontaktar man räddningstjänsten i Ängelholm på telefon 0431 - 87 000.

Sidan granskad den 2 februari 2014.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att kommunen har planmonopol?