Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Översiktsplan 2035

Översiktsplan 2035 antogs av kommunfullmäktige den 28 augusti 2017. Översiktsplanen beskriver kommunens utveckling till år 2035. Ängelholm ska vara en attraktiv kommun för boende, företag och besökare. Översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms kommun. Översiktsplanen utgår ifrån de tre hållbarhetsaspekterna: den ekonomiska, den ekologiska och den sociala aspekten. I översiktsplanen tydliggörs även nationella och regionala mål samt kommunens samarbete med Region Skåne och Familjen Helsingborg.

Visa större bild

Foto: Lena Åström

 

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Den ger vägledning om beslut kring hur mark- och vattenområden ska användas samt för hur den redan byggda miljön ska utvecklas. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan- och bygglagen.

Kort om översiktsplanen

Översiktsplanens övergripande mål är att Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt. Utgångspunkten i planeringen är att hus­hålla med kommunens mark- och vattenresurser.

Inriktningen är att förtäta samt att skapa blandade funktionella miljöer bestående av boende, service och verksamheter i centralorten och i de större tätorterna. Este­tiska värden i stadsmiljön och i landskapet ska tas tillvara samt värdefulla natur- och kulturmiljövärden ska värnas.

Korta avstånd skapar möjlighet för interaktion mellan människor. Interaktion skapas även genom mötes­platser och grönområden. Användandet av kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar ska underlättas genom att göras mer tillgängligt och attraktivt.

Det leder, tillsammans med satsningar på en förnybar energi, till att skapa en klimatsmart kommun. Utanför centralorten ska bebyggelse främst tillkomma i de större tätorterna och vid befintliga strukturer där det finns tillgång till kollektivtrafik och utbyggd infrastruktur.

Översiktsplanen tar höjd inför framtiden. En långsiktig helhetssyn ska genomsyra planeringen. För att nå det krävs att både mjuka och hårda faktorer samverkar.

Sidan uppdaterad den 29 augusti 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att du kan få gratis rådgivning om du funderar på att installera solceller på ditt tak?