Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Jämställdhetsdeklarationen CEMR

Kommentera sidan

Skicka en kommentar om sidan till innehållsansvarig. Fält markerade med * måste fyllas i.

Ange kontrollordet i textfältet nedan. *

Ängelholms kommun har skrivit under den europesika jämställdhetsdeklarationen CEMR (Council of European Municipalities and Regions).

Det är i vardagen som jämställdhet skapas – eller ojämställdhet vidmakthålls. Genom sin närhet till invånarna kan kommuner, landsting och regioner direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors vardag.

CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå. Kommunens mångfaldsplan utgår från CEMR-deklarationen och inom åtgärdsplan 2011 finns flera insatser med jämställdhetsfokus.

Ur ett jämställdhets- och kvalitetsperspektiv belyser deklarationen:

 • kommuners och regioners politiska och beslutsfattande roll
 • utbud av service och tjänster såsom socialtjänst, vård och omsorg och utbildning
 • arbetsgivarroll och personalpolitik
 •  ekonomisk verksamhet
 • upphandling av varor och tjänster
 • könsrelaterat våld och människohandel
 • samhällsplanering och hållbar utveckling, exempelvis miljö,
  infrastruktur och kollektivtrafik

Deklarationen är utformad för att oavsett verksamhetsområde fungera som en vardagschecklista vid:

 • beslutsfattande och konsekvensanalys av beslut
 • planering och beredning
 • det praktiska genomförandet
 • uppföljning och utvärdering av genomförandet
 • förändringsprocesser

Vad innebär det att underteckna?

Den politiska församling som beslutar om ett undertecknande ansluter sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och förbinder sig därmed att verka för ett förverkligande av dessa. Därutöver finns 30 artiklar som fungerar som ett stöd för hur man går från ord till handling.

Undertecknandet är frivilligt och varje kommun, landsting eller region har rätt att göra en självständig bedömning av vilken eller vilka frågor i deklarationen som man vill fokusera på.

Vidare ska undertecknaren utarbeta en handlingsplan för jämställdhet och tillsätta nödvändiga resurser för att den genomförs. Ett undertecknande möjliggör också erfarenhetsutbyte och att jämföra sig med andra kommuner, landsting och regioner – både nationellt och internationellt.

Sidan uppdaterad den 28 juni 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att din kommunala energi- och klimatrådgivare kan ge oberoende råd om olika uppvärmningssystem?