Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Kulturstråket

Kommunfullmäktige fattade i november 2013 ett inriktningsbeslut om att etablera ett Kulturstråk i området Stadsbiblioteket, Tingshuset med utgångspunkt från ett skissförslag av arkitektfirman Malmström Edströms.

Med ett Kulturstråk som öppnar upp och sammanbinder flera byggander skapas förbättrade möjligheter för Ängelholms kulturliv. En professionell scen och ett ombyggt och utvecklat bibliotek stärker och utvecklar kulturlivet i Ängelholm tillsammans med kulturskola, fritidsgårdsverksamhet och kulturella föreningar. Kulturstråket sträcker sig från Gamla Rådhuset på Stortorget i söder till Kronohäktet vid Tingstorget i norr.

Kulturstråket omfattar fyra byggnader i centrala Ängelholm. Räknat söderifrån:

 • Gamla Rådhuset på Stortorget
 • Stadsbiblioteksbyggnaden vid Stortorget
 • Tingshuset vid Tingstorget
 • Kronohäktet vid Tingstorget

Planerade verksamheter inom Kulturstråket idag är:

 • Stadsbibliotek
 • Kulturskola: musik, teater, dans och annan gestaltning
 • Galleri Moment:  Visningsrum för samtida konst
 • Fritidsgård – MK-huset
 • Stora scenen: evenemangsscen för det lokala och professionella kulturlivet
 • Öppen scen: för de mindre arrangemangen
 • Verksamheter arrangerade av Ängelholms kulturföreningar
 • Vigselrum
 • Servering

Kulturstråket börjar på Stortorget och sträcker sig genom Stadsbibliotekets byggnad vidare in över Tingshusträdgården och sedan ut på Tingstorget. Det omfattar även Kronohäktet vid Tingstorget. Kulturen tar plats i kommunens mest centrala delar. Inom en radie av 100 meter finner vi ett koncentrat av Ängelholm med två torg, handelsgata, kyrka och Rönne å. Närheten till kollektivtrafik ökar Kulturstråkets tillgänglighet.

Lokalprogrammet

Arbetet med lokalprogrammet har involverat workshops med bibliotekspersonal samt Kulturskolan och fritidsgården MK-huset. Dessutom genomfördes ett möte med kulturföreningarna i Ängelholm den 8 april 2014 med syfte att fånga upp synpunkter och önskemål som sedan tagits i beaktan under arbetets gång. Studiebesök har även gjorts på bibliotek i Göteborgsregionen där inspiration inhämtats och olika lösningar studerats. 

Medborgardialog

En medborgardialog genomfördes den 14 juni 2014 då planprogrammet ställdes ut på Stadsbiblioteket i Ängelholm. Cirka 500 personer besökte utställningen och samtalade med politiker, arkitekter och tjänstepersoner från Ängelholms kommun.

Frågor och svar om Kulturstråket

Varför måste en utbyggnad av scen ske ut mot Stortorget istället för att placeras på en yta som lämnar torget orört?

Svar: Genom att göra en mindre utbyggnad mot Stortorget kan scen och salong rymmas utan att man drastiskt behöver påverka den bärande konstruktionen i huset. Det är så att säga det enda område i byggnaden som har den spännvidd som behövs för scen och salong.

Hur mycket måste vägen väster om biblioteket flyttas för att möjliggöra utbygganden för bland annat orkesterrepetition och ungomgårdsverksamhet.

Svar: Vägen måste flyttas och kommer att ta en större del av gräsytan framför det röda planket i anspråk. Men en väg med dubbla gångbanor kommer med gott mått att rymmas inom angiven yta.

Varför flyttar ni på Galleri Moment?

Svar: Galleri Moment är idag placerat vid ingången till Biblioteket men är trots det lätt att missa. Utställningsytan ut mot entrén är begränsad. Genom en ny placering i Kulturstråket får Galleri Moment en utökad visningsyta mot stråket där människor rör sig. På så vis blir det ökade synlighet och enklare att fånga förbipasserandes uppmärksamhet vilket i sin tur kan leda till att fler besöker själva Galleriet. Ny placeringen i själva stråket underlättar även för samarrangemang med både Öppen scen, Stora scenen och serveringen.

Är det inte synd att förstöra vårt fina och välfungerande bibliotek?

Svar: Biblioteket är en vacker byggnad som fungerat väldigt bra, men det är snart trettio år sedan det invigdes och behoven förändras. Med den nya lösningen uppnås en bra balans mellan öppna ytor och flöden å ena sidan och mer avskilda rum å andra. Tysta rum för studerande, mer inbjudande platser för samtal och umgänge och tekniska lösningar som integreras på ett mer naturligt sätt i verksamheten. Bibliotekets barnavdelning kommer att få större yta och erbjuda en mer lekfull och inbjudande läsmiljö. Samverkan kring arrangemang på de båda scenerna kommer att skapa en än mer kreativ och lustfylld miljö än vi har idag.

Nedan ser du visionsbilder från Kulturstråkets lokalprogram.

Exteriör Kulturstråket Visa större bild

Exteriör

Foto: Illustration: Malmström Edström

 

 

Plan 1 Visa större bild

Plan 1

Foto: Illustration: Malmström Edström

 

 

Plan 1 Visa större bild

Plan 1

Foto: Illustration: Malmström Edström

 

 

Plan 2 Visa större bild

Plan 2

Foto: Illustration: Malmström Edström

 

Sidan granskad den 28 juni 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att det mesta kött som serveras i våra restauranger kommer från skånska gårdar?