Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

VA-sanering på Diamantvägen

Skede: entreprenad
 

Tillbaka till projektsidan

Vatten-, dagvatten- och spillvattenledningarna i gatan är gamla och i behov av att bytas ut. 

Det här gör vi

  • Byte av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar
  • En del av spillvatten- och vattenledningarna i Briljantvägen renoveras med en schaktfri metod. Ledningarna renoveras inifrån och vi minimerar grävning inne på tomten.
  • Nyanläggning av dagvattenbrunnar (rännstensbrunnar).
  • Gator återställs efter hand med ett bundet bärlager (AG), den slutgiltiga asfaltbeläggningen utförs cirka 2 år efter färdigställandet för att undvika sättningar av gatan.

Så här påverkas du

Under arbetet kommer det periodvis vara begränsad framkomlighet. Ängelholms kommun och entreprenören arbetar för att ni ska påverkas så lite som möjligt. 

Murar och staket i Diamantvägen kan behöva demonteras för att ansluta servisledningar (ledningar mellan huvudledning i gata och fastigheten) och för att få en säker arbetsmiljö. Demontering utförs av entreprenören och återställs till befintligt skick. Berörda fastigheter kommer att besiktigas och besiktningsprotokoll tillsänds respektive fastighetsägare.

Under VA-arbetena kan vattnet till vissa fastigheter behöva stängas av tillfälligt. Mer information kommer att delas ut till berörda senast 3 dagar innan vattenavstängning.

Vatten och avlopp går att använda precis som vanligt, om ni inte får någon annan information.

Grenar som hänger utanför tomtgräns, ska kapas av fastighetsägaren innan arbetena påbörjas v. 34. Fri höjd över körbana ska vara minst 4,7 meter.

Detta gör vi just nu

På måndag vecka 40 startar arbetet på Diamantvägen. Vi kommer då att koppla in provisoriskt vatten till fastighetsägare. Vi skickar ut informationsbrev per post till de som berörs.

Sidan uppdaterad den 4 oktober 2017.

Kontakt

Projektledare
Johan Reinholtz

Entreprenör
AKEA

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att sångerskan Jill Johnson är från Ängelholm?