Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

VA-sanering Östra Järnvägsgatan, Södra Järnvägsgatan, Bendergatan och Östra Storgatan

Skede: entreprenad
 

Tillbaka till projektsidan

Vatten och avloppsledningarna i området är gamla och dåliga och behöver därför bytas ut. I samband med detta kommer även villagatorna att återställas med helt ny asfaltering. Dessutom kommer trafikmiljön att förbättras med nya övergångsställen, gång- och cykelvägar och förbättrad belysning. Detta arbete är en fortsättning på tidigare ombyggnad av vatten- och avloppsnätet i Munka Ljungby.

Det här gör vi

 • Byte av dricksvatten-, dagvatten-* och spillvattenledningar* i gatan fram till tomtgräns.
 • Nyanläggning av dagvattenbrunnar (rännstensbrunnar).
 • Gator återställs efter hand med ett grövre asfaltslager, den slutgiltiga asfaltbeläggningen utförs cirka 1 år efter färdigställandet för att undvika sättningar av gatan.
 • Markarbeten startar i slutet av februari 2018 med Intraprenad som entreprenör (Ängelholms kommuns egen entreprenadavdelning) och förväntas pågå till våren 2019.

* Dagvatten är det vatten som kommer från husdränering, tak- och regnvatten och som ska vidare till vattendrag.

* Spillvatten är det vatten som kommer från toalett, dusch, tvättmaskin, med mera och som ska vidare till reningsverket.

 

Karta över arbetsområdet

Karta över arbetsområdet

Så här påverkas du 

 • Under arbetet kommer det periodvis vara begränsad framkomlighet. Ängelholms kommun och entreprenören arbetar för att ni ska påverkas så lite som möjligt. Information om aktuellt trafikläge kommer att skickas ut löpande under byggtiden.
 • Murar och staket kan behöva demonteras för att ansluta servisledningar (ledningar mellan huvudledning i gata och fram till fastighetsgräns) och för att få en säker arbetsmiljö. Demontering utförs av entreprenören och återställs till befintligt skick.
 • Berörda fastigheter kommer att besiktigas innan med avseende på vibrationsskador innan arbetet startar. Besiktningen utförs av företaget Bergsäker på uppdrag av Ängelholms kommun.
 • Under VA-arbetena kan vattnet till vissa fastigheter behöva stängas av tillfälligt. Mer information kommer att delas ut till berörda senast 3 dagar innan vattenavstängning.
 • Vatten och avlopp går att använda precis som vanligt, om ni inte får någon annan information.
 • Grenar och buskar som hänger utanför tomtgräns, ska kapas av fastighetsägaren innan arbetena påbörjas vecka 7 2018. Fri höjd över körbana ska vara minst 4,7 meter.
 • Vi hoppas att ni har överseende med de störningar i form av buller och begränsningar i framkomlighet som vi kommer att orsaka under byggtiden.

Projektstatus

Arbetet med de förberedande arbetsuppgifterna fortlöper. Ritningarna är hos projektören för en sista revidering och beräknas vara klara i slutet av vecka 8. Ett startmöte hölls den 19/2, med Intraprenad (Ängelholms kommuns egen entreprenadavdelning) där även ledningsägare var inbjudna. 

Tidplan

Fortlöpande information kommer att delas ut och när en detaljerad tidplan är framtagen kommer denna läggas upp. Det som ligger närmast är: 

 • Bergsäker kontaktar alla fastighetsägare för att boka en tid för besiktning av de fastigheter som är direkt berörda av projektet, både invändigt och utvändigt. Kontaktperson hos Bergsäker är Atdhe Gashi. Kontakt sker via post.
 • Syn av arbetsområdet sker på tisdag vecka 9.
 • Intraprenad etablerar byggbodar under vecka 9.
 • Vecka 10 startar entreprenaden vid Östra Storgatan och vidare på Östra Järnvägsgatan. Detta innebär att framkomligheten kommer bli begränsad på Östra Järnvägsgatan. Boende kommer fortfarande komma fram till sina hus och parkeringen bakom tandläkaren är tillgänglig. Arbetstiden är 07:00-16:00

Sidan uppdaterad den 28 februari 2018.

Kontakt

Kommunens projektledare:
Johan Reinholdz
This is an email address

Kommunens byggledare:
Marlene Hylander
This is an email address

Entreprenör
Intraprenad

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att man kan paddla kanot mitt i centrala Ängelholm?