Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Klippanvägens ombyggnad - Etapp 1

Skede: entreprenad
 

Som en del av Stora VA-utbyggnaden i Ängelholm ska en större avloppsledning byggas längs Klippanvägen mellan E6:an i öster och ner till pumpstationen vid Pyttebron i väster. Sträckan kallas för S11. Ledningen kommer att stärka upp Ängelholms spillvattennät för att klara framtida exploateringar.

Första delen av utbyggnaden är etapp 1. Etappen går från Östergatan ner till kammaren vid Pyttebron.   

Vad händer just nu?

13 februari 2018: 
Grävningsarbetet jobbar sig sakta framåt och nu har vi kommit fram till korsningen Bruksgatan/Storgatan. I denna korsning ska stora brunnar läggas ner och det finns mycket att ta hänsyn till. Stora mängder dag- och spillvatten behöver pumpas förbi korsningen och det innebär att viss störning i form av maskinljud, även på nattetid. Arbetet kräver att hela korsningen stängs av under ett par veckors tid. Omledning av biltrafik är väl skyltat, gående ska kunna ta sig fram under hela avstängningstiden. 

Det finns skyltar på platsen som visar vilken väg du som gående och cyklist kan ta istället. 

Även korsningen Östergatan/Bruksgatan behöver stängas av ett par dagar under vecka 8. Skyltning kommer att finnas även där.

Arbetet kräver djupa schakter och total avstängning av Storgatan när den delen byggs. Även Bruksgatan behöver stängas vissa tider. 

Arbetet är beräknat att vara klart i maj 2018.

Den stora VA-utbyggnaden

Vatten- och avloppsledningar i Ängelholms kommun börjar bli gamla och vissa är dessutom underdimensionerade. Flera ledningar är äldre än 100 år och den teoretiska livslängden är ca. 80 år. Ledningsnätet består av 40 mil spillvattenledningar, 40 mil dagvattenledningar och 55 mil vattenledningar. Till detta ska läggas ett 100-tal VA-anläggningar.

Tillsammans med kommunens expansionsplaner måste ledningsnätet både renoveras och byggas ut. Projektet kallas ”Den stora VA-utbyggnaden” eller bara "Stora VA".

Den stora VA-utbyggnaden är en omfattande renovering och utbyggnad av vatten och avlopp i Ängelholms kommun. Genom Stora VA tar Ängelholms kommun ett krafttag för att främja kommunens långsiktiga utveckling. Utbyggnaden är en förutsättning för att kunna försörja de nya bostadsområden som planeras i kommunen. Underhållet av ledningarna har varit eftersatt och därför tvingas kommunen nu göra denna större satsning. Den stora VA-utbyggnaden är en investering inför framtiden och pågår fram till år 2022.

Sidan uppdaterad den 19 februari 2018.

Projektledare
Anders Ericsson

Byggledare
Christian Strand

Projektnummer
91958

Entreprenör
NCC

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Ängelholms kommun finns på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram?