Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Jämför förskolor

Välj Utförare Utföraren profil
Ausås Förskola

 I vårt dagliga pedagogiska arbete med barnen strävar vi tillsammans mot rektorsområdets vision:

”Glada pigga barn i en inspirerande miljö

där alla blir sedda och bekräftade.

Nöjd personal och föräldragrupp”

Englakronans Förskola

Service, flexibilitet och lyhördhet – Vi är en OB- förskola belägen på Kroneslättområdet i Ängelholm

Frejagårdens Förskola

Uppe på det natursköna området Valhall park, precis intill ett stort härligt grönområde och ett stenkast från skogen ligger Frejagårdens förskola.

Förskolan Morkullan

Morkullans verksamhetsidé bygger bland annat på de tankar som vi inspirerats av från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Våra pedagogiska ställningstaganden bygger på att människor föds kompetenta, intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. 

Förskolan Skogslyckan

På våra förskolor vill vi väcka barnens nyfikenhet och lust till lärande. Vi synliggör och tar till vara på barnens tankar och idéer. Dessa använder vi oss av för att utmana barnen vidare och bidra till ett meningsfullt lärande.

Förskolan Sälen

På vår förskola vill vi väcka barnens nyfikenhet och lust till lärande. Vi synliggör och tar till vara på barnens tankar och idéer. Dessa använder vi oss av för att utmana barnen vidare och bidra till ett meningsfullt lärande.

Förskolan Änglagård

Vi inriktar oss särskilt på barnens lek, eftersom leken utvecklar barnens tankar och språk, social kompetens  och kunskap om människor, djur kultur, natur och vårt samhälle. Vi ger dem tid att testa, undersöka, uppleva och påverka själv innehållet i vår verksamhet.

Föräldrakooperativet Barnhagen

I vår verksamhet delar vi upp barnen i tre åldersgrupper för att kunna anpassa det pedagogiska innehållet och vi planerar vårt arbete efter barnens intresse och behov. Vi trivs ute och bedriver mycket av vår verksamhet utomhus. De små barnen sover ute i friska luften på vår veranda året om.

Hjärnarps förskola

Förskolans pedagogiska grundtanke är att inkludera alla i en gemensakap, barn, familjer och pedagoger. Verksamheten ska utgå från ett naturvetenskapligt förhållningssätt där barnens val, tankar och reflektioner är viktiga. Den skapande processen är tillsammans med fantasin viktig för att barnen skall kunna bearbeta och pröva/ompröva sina idéer och hypoteser.

Junibackens Förskola

På Junibackens förskola möts ni av pedagoger som sätter  barnen och er föräldrar i främsta rummet.

Karika Förskola

Karika förskola ligger i en villa på Söndrebalgsområdet i Hjärnarp, strax intill skogen med närhet till byn med bl a bibliotek, lekplatser och skola. Karikaandan kännetecknas av personlighet, lustfyllt lärande, gemenskap med varma relationer med både barn, deras föräldrar och mellan oss personal. Att vi alla möts med glädje och värme! Detta skapar trygga nyfikna och vetgiriga barn med bästa möjliga förutsättning för ett bra liv och ett livslångt lärande.


Leklundens Förskola

Leklundens förskola är en privat förskola som ligger i Hjärnarp, precis intill kyrkan och nära skogen.
Vi huserar i ett levande hus och har en underbar trädgård med äppleträd, "hemliga" gömställen och en massa grönt.
All mat och bröd tillagas och bakas på förskolan.
Vårt mål är att det ska lekas och läras i en härlig, utvecklande kombination!

Ljunggårdens Förskola

Vår verksamhet är att ha ett bra bemötande gentemot barn och föräldrar, en god föräldrakontakt och en inspirerande lek- och lärmiljö både inne och ute.

Lunnagårdens Förskola

Vi utgår från språk och kommunikation på många olika sätt och strävar efter lugn, harmoni och närvaro i detta tillsammans med barnen.

Lunnamöllans Uteförskola

Verksamhet bygger på dessa värdeord:
Närmiljön, föräldrasamverkan, hälsoarbete, genusarbete, delaktighet

Lönndalens Förskola

Vi strävar efter att barnen ska få en positiv självbild och våga söka kunskap tillsammans med medupptäckande pedagoger.

Montessoriförskolan Nallen

Vi vill med hjälp av Montessoripedagogik skapa förutsättningar för harmoniska och trygga barn, som är fyllda av upptäckarlust och vetgirighet. I samarbete med föräldrarna vill vi ge barnen en härlig förskoletid!

Munkabyns Förskola

Munkabyns förskola arbetar i projektform där barns tankar och intressen tas tillvara. De nyfikna medforskande pedagogerna använder pedagogisk dokumentation för att få syn på barnens lärprocesser. Lärmiljöerna bjuder in till utforskande och är ständigt i förändring. Närmiljön och naturen är en självklar del i utforskandet. Vi ser olikheter som en tillgång.

Möllebackens Förskola

Möllebacken hämtar inspiration till sitt förhållnings- och arbetssätt från praktiken i de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia.

Norregårdens Förskola

Vi arbetar med LIP (Lösningsinriktad pedagogik), vilket innebär att vi fokuserar på det positiva hos barnen.
Tillsammans med barnen arbetar vi i projekt, där vi utgår från deras intresse och nyfikenhet på ett Reggio Emilia-inspirerat sätt. Detta dokumenterar vi dagligen för att synliggöra lärandet för barnen och deras föräldrar. Genom denna dokumentation ser vi även hur barnen utvecklas i sina tankar.

Nya Kungsgårdens Förskola

Nya Kungsgårdens Förskola är en plats för lek, lärande och utforskande. Barnens behov och intresse styr verksamheten.
Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, rum och material som är anpassat efter ålder, mognad och intresse, så att barnen ska få upplevelse, som stimulerar fantasi, kreativitet och förmåga att leka.
Vi tror på det kompetenta barnet där vi ger barnen möjlighet till självständighet och tilltro till sig själv och sin förmåga.
Här finns kompetenta pedagoger som har god kunskap om barns utveckling. Vi skapar miljö, såväl ute som inne, där lek och lärande stimuleras och barnen utmanas till att pröva och söka ny kunskap.

Pomona Förskola

På vår förskola vill vi väcka barnens nyfikenhet och lust till lärande. Vi synliggör och tar till vara på barnens tankar och idéer. Dessa använder vi oss av för att utmana barnen vidare och bidra till ett meningsfullt arbete.

Sagolundens Förskola

Ge trygghet och självkänsla.

Stimulera språk och kommunikation samt rörelse.

Skapa nyfikenhet och en vilja att lära.

Öka förståelsen för människors olikheter.

I vårt dagliga arbete är vi goda förebilder och tillsammans med barnen visar vi och lär dem visa empati, hänsyn och respekt.

Sist men inte minst - vi har roligt tillsammans!!!

Sagovillan

Det lilla kooperativet, med de stora möjligheterna.

"Dagen fylls av mycket lek och bus

Det får man i vårt fina lilla hus

Språk, matematik, natur och motorik

Varje dag blir så oerhört glädjerik."

Skörpagårdens Förskola

Lek, lust och lärande är ledorden i vår verksamhet. Hos oss får barnen möjlighet att utvecklas i en trygg och lustfylld lärandemiljö tillsammans med engagerade pedagoger, där goda förutsättningar för det livslånga lärandet skapas.

Sörgårdens Förskola

På Sörgården fokuserar vi på barns lärande, inflytande och ansvar i en miljö som  utmanar barnens nyfikenhet och utveckling.

Tegelgårdens Förskola

På Tegelgårdens förskola vill vi att alla ska känna sig välkomna, och bli bemötta med omtanke och respekt.
Utforskande, nyfikenhet, glädje, gemenskap och lust att lära är grunden för vår pedagogiska verksamhet.
Vi arbetar med olika projekt utifrån barnens intresse, och använder dokumentation som ett verktyg för att synliggöra barnens utveckling och lärande.

Torlarps Förskola

 I vårt dagliga pedagogiska arbete med barnen strävar vi tillsammans mot rektorsområdets vision:

”Glada pigga barn i en inspirerande miljö

där alla blir sedda och bekräftade.

Nöjd personal och föräldragrupp”

Vantens Förskola

Förskolan har engagerade och välutbildade pedagoger och en ledning som arbetar för att vår gemensamma syn på det kompetenta barnet genomsyrar verksamheten. Genom vårt förhållningssätt visar vi våra barn att Vanten är en arena för lek, utveckling och lärande.

Vejbystrands skola och förskola

Vi har nära samarbete mellan våra verksamheter där vår gemensamma pedagogik baseras på människans multipla intelligenser, vilket innebär att det finns många olika sätt att lära sig samma sak. För oss är det viktigt att skapa möjligheter för barnen att använda sina starka sidor i sin inlärning och möjligheten att utmana och utveckla sidor hos sig själv som är mindre framträdande.

Villa SåKul AB

K.U.L står för kreativitet, upplevelser och lärande och det är dessa tre begrepp den pedagogiska verksamheten utgår ifrån.

Villervalla Förskola

På förskolan utforskar barn och pedagoger tillsammans vad som är viktigt här i livet för att lägga en grund där alla säger:
Jag kan, Jag vill, Jag vågar. Alla har lika värde, stora som små och alla är unika.

VillUt Förskola

Vi vill inspirera barn till att tycka om att vara ute. Med naturen nära vill vi skapa en trygg och obegränsad lärmiljö som innehåller glädje, lek, fantasi, sinnesupplevelser och miljötänk mot en hållbar utveckling.

Vita Villans Förskola

Vita Villans Förskola har ett arbetssätt som är inspirerat av Reggio Emilia. Det innebär att, vi ser barnet som kompetent, med mycket kunskap och pedagogerna fungerar som medforskare och utmanare.
Vi har föränderliga inspirerande miljöer, som ska locka barnen till aktivitet och ge möjlighet till samarbete och sociala relationer.
Vi använder alla våra sinnen för att uppleva vår omgivning, där vi får möta olika människor och miljöer i vår närmiljö. Barnen rör på sig mycket både ute och inne, samt har även möjlighet att prova nya övningar i skolans idrottshall.

Västanvindens Förskola

Vi på Västanvindens förskola bedriver en god pedagogisk verksamhet, där barnen utvecklas efter sina egna förutsättningar och har roligt tillsammans. Vi har ett respektfullt och reflekterande förhållningssätt, där vi utgår från barnens intressen och erfarenheter. Vi arbetar med allas lika värde och ser mångfald som en tillgång.
Genom leken får vi goda möjligheter att handleda och stödja barnen i deras eget sökande efter kunskap och förståelse. I leken får barnen utveckla sin förmåga att samspela tillsammans med andra.

Ängavångens Förskola

Att göra sig förstådd och kunna kommunicera med sin omgivning, vare sig det sker verbalt på ett eller fler språk eller ickeverbalt med kroppsspråk, är en rättighet och viktig för ett litet barns utveckling.

Ängelholms Montessoriförening

Vart barn ska ha rätt att utvecklas i en harmonisk och förberedd miljö och efter egen mognad, vilket blir det första ledet i det livslånga lärandet.

Äventyrets Förskola

En lek och utforskande värld.
Vår nyfikenhet styr vårt utforskande där vi jobbar tillsammans utifrån
Jag kan, Jag vill och Jag vågar.

Össjö Förskolor

Den lilla skolan med det stora hjärtat där vi ser olikheter som en tillgång och vi tror på barnens nyfiknhet, drivkraft och motivation.

Sidan uppdaterad den 15 juli 2013.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att Jenny Silver är från Ängelholm?