Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Infrastruktur för framtidens transportslag

Uppdrag

Ängelholms kommunfullmäktige har den 12 december 2016 givit i uppdrag åt beredning för samhällsutveckling att ta fram en långsiktig målbild för infrastruktur för framtidens transportslag.

Bakgrund

Pendling och resande ökar vilket ställer högre krav på kapaciteten i infrastrukturen. Ökat transportbehov och många störningar i tågtrafiken gör att trängseln i vägnätet i de större städerna och belastningen på järnvägsnätet fortsätter öka. Hur ska infrastrukturen utvecklas? Hur kan kommunen ge förutsättningar för att öka cyklandet och göra det möjligt för allmänheten att klara sin vardag utan bil. En väl fungerande kollektivtrafik gynnar brukares möjlighet att vara en del av samhället. Klimatförändringar kräver ny teknik, förändrade beteenden och nya livsstilar. Även på kommunal nivå behöver verkas för att människor och gods kan resa/transporteras på ett klimatneutralt och miljövänligt sätt.  

Tidsplan

Uppdraget ska slutrapporteras till kommunfullmäktige den 26 mars 2018.

Kontakta beredningen

Genom formuläret nedan kan du komma i kontakt med beredningen. Din synpunkt registreras och följs upp. Detta innebär att alla som begär det kan få ta del av synpunkten, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddat material.  Även personuppgifter registreras och blir, liksom synpunkten, en allmän handling. Du kan välja att inte uppge namn och kontaktuppgifter, men då kan beredningen inte återkomma till dig.

Kontakta beredningen

Sidan uppdaterad den 12 januari 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att din kommunala energi- och klimatrådgivare kan ge oberoende råd om olika uppvärmningssystem?