Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Medborgardialog

Medborgardialog är ett komplement till vår representativa demokrati som ger möjlighet att påverka även mellan valen. Alla nämnder och beredningar kan använda medborgardialog som ett verktyg i det politiska arbetet. 

Genom att skapa forum och tillfällen för möten och dialog får de förtroendevalda möjlighet att lyssna av opinionen, ta del av synpunkter och förslag till utveckling i en viss fråga. Det ger de förtroendevalda olika perspektiv och ett breddat underlag inför olika beslut. 

Från medborgarnas perspektiv ger dialogen möjlighet att få mer insyn, att framföra sin uppfattning och att påverka utvecklingen.

Varför medborgardialog?

  • För att öka och ta tillvara medborgarnas delaktighet, intresse och engagemang för viktiga samhällsfrågor.
  • För att förtroendevalda får ett ökat underlag för att fatta bra beslut.

Aktuella medborgardialoger

Politikerna i en av fullmäktigeberedningarna arbetar just nu med att ta fram en långsiktig målbild för en jämlik kommun. Under våren 2018 träffar politikerna gymnasieungdomar samt en fokusgrupp i samtal kring vad som är viktigt för att Ängelholm ska vara en bra plats att leva på för alla. Beredningen vill ta del av idéer, erfarenheter och kunna bredda sina perspektiv kring vad som fungerar bra, mindre bra och hur Ängelholm kan bli ännu bättre på att inkludera alla. Läs mer om uppdraget här >>

Genomförda medborgardialoger

Hur kan en väl fungerande förskola och skola samt föreningslivet minska utanförskapet och påverka både social och ekonomisk hållbarhet? Det är en fråga som en politisk beredning arbetar med och som de haft medborgardialoger om under våren 2018. Läs mer om uppdraget och medborgardialogen här >>

Politikerna i Ängelholm har haft ett 40-tal medborgardialoger sedan 2015. De flesta som del av de beredningsuppdrag som genomförts.

Direktlänk till till webbdiariet med resultat från genomförda medborgardialoger

Principer för medborgardialog

För att ha en gemensam grund att stå på har Ängelholms kommun tagit fram en policy med sju principer för medborgardialog.

  • Dialog ska utvecklas med alla medborgargrupper
  • Medborgardialog är de förtroendevaldas ansvar
  • Syftet med medborgardialog ska vara tydligt uttryckt
  • Rollerna vid medborgardialog ska vara tydliga
  • Vikten av att lyssna och ställa frågor
  • Vikten av god kommunikation och återkoppling
  • Medborgardialoger ska utvärderas och utvecklas löpande

Handbok för medborgardialog

Handboken bygger på policyn med de sju principerna och beskriver det praktiska genomförandet, steg för steg, och med tillhörande checklistor. Handboken svarar på frågan "Hur gör man?" och riktar sig både till politiker och tjänstepersoner. 

Sidan uppdaterad den 21 juni 2017.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att kommunen har planmonopol?