Ängelholms kommunvapen Ängelholms kommunvapen

Verktygsmeny

Hjälp

Sök på webbplatsen

Chatta med oss

Hej, vill du ha hjälp?Chatten öppnas i nytt fönster i din webbläsare

Texten i chatten sparas och blir en allmän handling som vem som helst kan begära att få läsa.

Regler och villkor för chatten

Tidsbegränsade bygglov

Vad är ett tidsbegränsat lov?
Ett tidsbegränsat lov kan sökas om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges. Lovet kan ges för åtgärder som inte uppfyller alla kraven för bygglov men som ändå kan vara lämplig under en begränsad period. En bedömning görs alltid från fall till fall.

Åtgärden ska ha en tillfällig karaktär och ska vara lämplig för platsen. Den ska också motsvara kraven på trafiksäkerhet och allmänheten ska inte utsättas för fara eller onödiga besvär. Finns eventuella olägenheter ska de vägas mot nyttan av åtgärden. 

Vad är giltighetstiden?
Lovet kan ges för maximalt fem år och kan förlängas till sammanlagt högst femton år. Endast lov av säsongskaraktär får ges för en längre tid än femton år, detta kallas för periodiskt bygglov.

Vilka handlingar krävs?
Kravet på handlingar är desamma som för bygglov. Exempelvis: 

Situationsplan i skala 1:400 som innehåller mått på exempelvis byggnaden och mått från byggnaden till tomtgränserna.

Fasadritningar på samtliga fasader i skala 1:100.

Planritningar i skala 1:100 som redovisar planlösning, mått och byggnadsytor (BYA).

Kontrollplan innehållande avvecklingsplan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska ske, hur kontrollen ska gå till, och hur den ska verifieras och dokumenteras. Den kan vara allt från mycket enkel och innehålla några enstaka punkter till en mer avancerad med många kontrollpunkter, beroende på omfattningen av byggnationen.

Handlingar kan med fördel skickas in elektroniskt till This is an email address. Bilagor skall vara separerade med tydligt namn efter vilken handling det är. Skalstock skall finnas på varje handling.
Eller så kan handlingar inlämnas i pappersformat i ett exemplar.
Ritningarna skall vara fackmannamässigt utförda, skalriktiga och försedda med skalstock. 

Vad är en avvecklingsplan?
Byggherren ska redan vid ansökan kunna redovisa varför bygglovet behövs bara under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till. När tiden löpt ut ska den tillfälliga åtgärden tas bort, och verksamheten upphöra. Fastighetsägaren bär det yttersta ansvaret för avvecklingen och för att platsen återställs.

Skicka eller lämna dina handlingar till:
This is an email address, eller Bygglovsenheten Östra vägen 2 262 80  Ängelholms kommun. 

Är du osäker och har frågor är du välkommen att ta kontakt, så hjälper vi dig.

 

Sidan uppdaterad den 9 februari 2016.

Allmän information

Om Ängelholm

Adress:
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Kundforum

Telefon: 0431-870 00
E-post: This is an email address

Kundtjänst-öppettider:

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 07.30-17.00
Fredag: 07:30-16:00

Kommunens kundtjänst

Jourtelefon och andra kontakter

Felanmälan

Lämna din synpunkt

Om webbplatsen

Ängelholms kommun på sociala medier

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Visste du att hela Rönneås längd är ca 85 km?